Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjonis on täna lendorava ja metsade kaitse teemalise kollektiivse pöördumise avalik arutelu

Vastavale petitsioonile on oma toetusallkirja andnud üle 2000 inimese ja selle algatajateks on Aleksei Lotman, Henry Laks, Indrek Sell, Rainer Kuuba, Liis Kuresoo, Rainar Kurbel, MTÜ Noored Rohelised, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti Loomakaitse Liit, Eesti Taastuvenergia Koda, Estonian Nature Tours ja Natourest OÜ.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul kutsuti ühise laua taha nii petitsiooni algatajad kui ka keskkonnaministeeriumi esindajad, et leida lahendus, kuidas me riigina saame jõulisemalt kaitsta lendoravat.

„Täna kehtiv lendorava kaitse tegevuskava on vajalik, kuid pelgalt kava olemasolu ei taga lendorava säilimist. Vaja on koheselt astuda reaalseid samme olukorra lahendamiseks. Seetõttu on keskkonnaministeerium algatanud määruse, millega muudetakse lendorava olemasolevate püsielupaikade piire ja kaitsekorda ning moodustatakse 25 uut püsielupaika,“ ütles Vakra. Tema sõnul peab meil olema ainult üks eesmärk – tagada lendoravate püsielupaikades liigile kohane kaitse, millega on võimalik pidurdada elupaikade hävimine ja arvukuse langus.

Pöördumises kutsutakse üles mitte lubama lendorava elupaigaks sobilike metsade lageraiet Ida-Virumaal, kui pole hinnatud selle mõju lendoravale ega kavandatud täiendavast ohutegurist tulenevaid tegevusi. Samuti kutsutakse üles rakendama kiirendatud korras kõiki äsja kinnitatud lendorava kaitsetegevuskavas kavandatud meetmeid selle liigi kaitseks ja kinnitama kaitsekord uutes lendorava püsielupaikades. Komisjonis toimuval arutelu eesmärgiks on selgemalt jõuda ühistele seisukohtadele kuidas tagada lendorava ja metsade kaitse.

Avalikust arutelust on algusega kell 14 veebiülekanne.

Lisainfo. Rainer Vakra, 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

.

Tagasiside