Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil on täna tähelepanu keskmes Kukruse aherainemäe korrastamine.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra tõi esile Kukruse jäätmehoidla korrastamiseks kavandatava projektiga seotud probleemid. „Kukruse aherainemäe avamise läbimõtlemata tegevus võib kaasa tuua soovimatud protsessid, kui mäge hakatakse korrastama. Tuha alt võib esile lahvatada tuli, kui hapniku juurdepääsuga seotud protsessid saavad esile kutsuda isesüttimise,“ ütles Vakra. Tema sõnul tooks see kaasa ulatusliku keskkonnasaaste ja kahju nii loodusele kui inimeste elukeskkonnale.

Probleemide tõsidusele ja ohuteguritele on tähelepanu juhtinud mitmed eksperdid. Nad on seisukohal, et aherainepuistangu ümbertöötlemisel või mistahes kihtide avamisel võib intensiivistuda põlemisprotsess ning tekib risk põlengu laienemiseks ka Kukruse kaevanduse ammendunud kaevanduskäikudesse, mis asuvad jäätmehoidla all.

Keskkonnakomisjoni koosolekul tutvutakse aherainemäe korrastamiseks tehtud ettevalmistava projektiga. „Olemasolevate lahendusvariantide väljatöötamisel on tehtud küll mitmekülgseid uuringuid ja analüüsitud erinevaid aherainemäe korrastamise võimalikkust, kuid piisavalt pole hinnatud kavandatavate töödega kaasnevaid riske ja nende vältimise abinõusid,“ märkis Vakra.

„Kukruse aherainemäe korrastamiseks tuleb leida ohutu ja keskkonnasäästlik võimalus. Kui on tarvis, siis tuleb teha ka täiendav ekspertiis, mille käigus vaadatakse üle seni pakutud lahendusvariandid, hinnatakse riske ning nende maandamise maksumust,“ ütles Vakra.

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituudi, Tallinna Tehnikaülikooli, IPT Projektijuhtimine OÜ, Viru Keemia Grupi, Põlevkivi kompetentsikeskuse, Kohtla vallavalitsuse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
T: 6316351, 5190 2837
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside