Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon arutab oma tänasel istungil kollektiivset pöördumist “Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal” koos pöördumise algatajate ja asjaomaste asutuste ning ministeeriumide esindajatega.

Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul on pöördumise esindajad tõstatatud olulise elukeskkonda puudutava küsimuse seoses uute karjääride rajamisega. „Tõstatud probleemi valguses on vaja üle vaadata planeeringuid puudutavad seadusesätted, mis aitaksid paremini mõista ja adresseerida kaasnevaid mõjusid ja kompensatsiooni mehhanisme kogukondadele, elukeskkonnale ning loodusele.,“ ütles Savisaar. Ta lisas, et planeeringute tegemisel peame arvestama nii paikkonna elanike huvisid, keskkonnakaitset aga ka piirkonna ja Eesti majandusliku arendamise võimalusi.

Keskkonnakomisjoni liige Mart Võrklaev toonitas, et oluline roll tõstatud probleemide lahendamisel on just kohalikul omavalitsusel. „Kohalik omavalitsus on just see organ, kes saab seista ja peab seisma nii oma elanike huvide kaitsmise kui ka paikkonna majandusliku arendamise eest,“ ütles Võrklaev.

Pöördumise algatajad on teinud ettepaneku keelata keskkonnaloa väljastamine uute karjääride avamiseks ja olemasolevate karjääride piiride nihkumiseks eluhoonetele lähemale kui kaks kilomeetrit.

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud pöördumise algataja esindaja, Eesti  Linnade ja Valdade Liidu, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Avalikust istungist on veebiülekanne:

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]

 

Tagasiside