Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel väljasõiduistungil Aegviidus käsitletakse koos Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhtkonnaga metsade jätkusuutliku majandamise suunamist.

Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul on lähema aja üks metsanduse suurimaid väljakutseid töötada välja metsanduse arengukava aastateks 2021-2030. „Arengukava aluseks peab olema metsanduse tasakaalustatud areng, kus on arvesse võetud metsanduse jätkusuutlikkuse nii majanduslikud kui ka looduskaitse alased aspektid,“ ütles Savisaar. Ta lisas, et üleskerkinud probleemide lahendamisse tuleb kaasata metsandusega seotud huvigruppide esindajad ning leida tasakaal metsa kaitsmise ja majandamise vahel.

Jätkusuutlik metsamajandus tähendab metsade kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali ning võimaldab metsadel ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone nii kohalikul, riigi kui ka maailma tasandil.

Keskkonnakomisjoni tänasel väljasõiduistungil istutatakse ka metsa möödunudaastase Vikipalu põlengualale. Seal asuvad Eesti kõige suuremad metsa taastamist vajavad langid. Vikipalus põles siis ligikaudu 200 hektarit metsa ja tulekahju kestis kokku 11 päeva.

RMK juhtkonnast osalevad kohtumisel juhatuse esimees Aigar Kallas, juhatuse liige Tavo Uuetalu, mitmed osakondade juhatajad ja metsakasvatusjuht.

Lisainfo: Erki Savisaar, [email protected]

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside