Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon tõdes oma tänasel arutelul AS Steri poolt Alliku külla rajatava steriliseerimiskeskuse üle, et avalikkust ja kohalikke elanikke on selles küsimuses halvasti informeeritud ning neid pole teavitatud kiirguskeskuse rajamisega seotud mõjudest. Komisjon pidas vajalikuks kavandatava keskuse tegevusega seotud keskkonnamõjusid uuesti hinnata. Sellekohasest otsusest andis keskkonnaministeerium täna ka avalikkusele teada, peatades kuni tulemuste selgumiseni AS Steri kiirgustegevusloa menetluse.

Tänane arutelu keskkonnakomisjonis tugines kohalikke elanikke esindavate mittetulundusühingute avalikule kirjale, milles väljendatakse muret rajatava objekti võimaliku kiirgusohtlikkuse kohta. Ka osutavad kirja autorid, et Saue valla elanikel puudub informatsioon nii objekti kiirgusohutuse kui ka hädaolukorras tegutsemise kohta.

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed väljendasid seisukohta, et kohalike elanike muret ei tohi alahinnata ja kõikidele küsimustele tuleb anda ammendavad vastused.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside