Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon saatis Riigikogu täiskogusse esimesele lugemisele Eesti Reformierakonna, fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seadus eelnõu (1000 SE) ja sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE), mis mõlemad on esimesel lugemisel Riigikogu täiskogus 9. novembril. Komisjon toetas mõlema eelnõu esimese lugemise lõpetamist.

„Tegemist on väga vajalike seadustega. Neist esimene annab võimaluse teisaldada rajatisi või monumente, mis rikuvad avalikku korda või õhutavad vaenu, teine eelnõu teeb teoks juba enam kui kümne aasta taguse kavatsuse reguleerida sõjahaudade kaitset. Muuhulgas võimaldab see seadus ka selliste säilmete väärikat ümbermatmist, mida tähistavad hauamonumendid asuvad ebasobivates kohtades,” ütles õiguskomisjoni esimees Väino Linde.

Keelatud rajatise kõrvaldamise seadus eelnõu (1000 SE) annab riigile võimaluse teisaldada mälestusmärk, monumentaalkunsti teos või muu rajatis, mis ohustab avalikku korda, Eesti välissuhtlust ja rahvusvahelist mainet. Seadus keelab  samuti selle eseme või rajatise avalikus kohas eksponeerimine viisil, mis ülistab Eesti Vabariiki okupeerinud riike või nende relvajõudusid, on vaenu õhutav või kuriteo toimepanemisele üleskutsuv või muul viisil avalikku korda rikkuv.

Ettekirjutuse keelatud rajatise omanikule või püstitajale selle teisaldamiseks teeb eelnõu kohaselt justiitsminister. Sunnivahendina ettekirjutuse täitmiseks on ette nähtud sunniraha kuni 150 000 krooni.

Sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE) eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitset vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Eelnõu seletuskirja kohaselt võib kohustus sõjahaudade kohaseks tähistamiseks ja austamiseks tingida ka seal paiknevate säilmete ümbermatmise vajaduse olukorras, kus sõjahauad asuvad kohas, mis ei võimalda piisavalt tulemuslikult sõjahaudade ja säilmete väärikat kohtlemist ning mida ei saa käsitleda väärika viimse rahupaigana.

Sõjahaudades asuvate säilmete ümbermatmise võivad tingida ka ühiskondlike rajatiste ehitamine või laiendamine sõjahaudade vahetus läheduses, loodusnähtustest põhjustatud oht sõjahaudade säilimisele, tervisekaitselised kaalutlused või julgeoleku kaalutlused. Eelnõuga nähakse ette Vabariigi Valitsuse õigus anda sellisel juhul korraldus säilmete ümbermatmiseks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside