Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esmaspäevasel istungil toimusid esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised seoses ELAK-i esimehe Arto Aasa asumisega majanduskomisjoni esimehe kohale.

ELAK valis komisjoni esimeheks Kalle Pallingu ja aseesimehena jätkab Marianne Mikko.

„Lähitulevikus on Euroopa Liidu suurim väljakutse käivitada digitaalse ühisturg. See annab hoogu majanduskasvule ja parandab inimeste edu Lapimaalt Kanaarideni,“ ütles Palling. Ta lisas, et Eesti jaoks on Euroopa ühisprojektidest olulisemad Rail Baltic ning elektri- ja gaasivõrkude ühendamine Euroopaga, mille läbi paranevad inimeste vaba liikumine ning energiasõltumatus.

„Järgmise poolaasta olulisim teema EL-i asjade komisjonis on idee EL-i energialiidust. Idee eesmärgiks on tagada senisest suurem sõltumatus imporditavast energiast, keskendudes esmajärjekorras kõige enam haavatavate regioonide energiaprojektide elluviimisele ja EL-i läbirääkimisjõu suurendamisele, näiteks gaasi ühisostu teemal. Energiajulgeoleku teema on EL-is teravalt üleval just viimase aja Ukraina sündmuste valguses. Eesti peab siin kontekstis jätkuvalt oluliseks ka kodumaiste ressursside kasutamise arendamist, seda nii mitte-konventsionaalsete allikate puhul nagu turvas, põlevkivi ja kildagaas kui ka taastuvate ressursside puhul nagu biomass ja tuuleenergia,“ märkis Palling.

Riigikogu juhatus kinnitas Juhan Partsi asumise Euroopa Liidu asjade komisjoni liikme kohale.

Fotod komisjoni istungilt

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside