Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimehe Kalle Pallingu sõnul peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid kiiresti ratifitseerima eelmisel nädalal Euroopa Ülemkogul alla kirjutatud vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingud Moldova, Gruusia ja Ukrainaga.

„Vabakaubandus- ja assotsiatsioonilepingud Euroopa Liiduga on Moldova, Gruusia ja Ukraina jaoks väga tähtsad ja need kolm riiki ootavad kannatamatult, et liikmesriigid lepingud ratifitseeriksid,“ ütles Palling.

Vastavalt Eesti seadusandlusele pole Riigikogus Moldova, Gruusia ja Ukrainaga sõlmitud leppeid ratifitseerida vaja, sest nende rakendamiseks ei ole Eesti õigusakte vaja muuta ning ka muid põhiseaduses nimetatud välislepingu ratifitseerimise kohustuslikke aluseid nende puhul ei esine.

Samas on riikide seadusandlused erinevad ja mitmetes riikides peavad need lepped heaks kiitma parlamendid. Palling tunnustas neid riike, mille parlamendid on valmis lepete ratifitseerimiseks veel suvel võimalikult kiirelt erakorraliselt kogunema.

ELAK-i tänasel istungil andis Taavi Rõivas ülevaate Euroopa Ülemkogu viimasest kohtumisest 26.-27. juunil, kus lisaks lepete allkirjastamisele Moldova, Gruusia ja Ukrainaga, otsustati esitada Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks Jean-Claude Juncker, lepiti kokku Euroopa Liidu järgmise viie aasta tegevuseesmärgid.

Samuti kinnitati seal Euroopa Komisjoni ettepanek, mille kohaselt võetakse euro Leedus kasutusele 1. jaanuaril 2015 ning arutati Ukraina kriisi üle.

Euroopa Liidu (EL) järgmise viie aasta tegevuseesmärgid on jaotatud viide plokki: 1) EL-i osalemine maailma asjades jõulisemalt; 2) energialiidu väljakujundamine ja tulevikku vaatav kliimapoliitika; 3) kõiki kodanikke kaasav ja kaitsev liit, mis on tugevam väljastpoolt ja hoolivam seestpoolt; 4) töökohtade, majanduskasvu ja konkurentsivõime liit; 5) vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev liit.

Euroopa Ülemkogu on liikmesriikide riigi- või valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidendi kohtumine. Järgmine Euroopa Ülemkogu kohtumine toimub 16. juulil.

Fotod istungilt: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XII+Riigikogu/ELAK/04072014/

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside