Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutas oma tänasel istungil kaugkütte toimimist  ja sellega seotud regulatsioone. Komisjon tõdes vajadust uute efektiivsete lahenduste ja alternatiivsete kütuste kasutuselevõtuks ning soojamajanduse põhjalikuks auditeerimiseks.

„Oluline on ära märkida, et 70% Eesti tarbijaist kasutavad täna kaugkütet. Sellest lähtuvalt on tähtis leida lahendusi, mis tagavad selle valdkonna jätkusuutlikkuse, et süsteemid toimiksid,  ja mõistagi jõukohase, võimalikult soodsa hinna tarbijaile,“ ütles majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.

„Kuna soojatootmine sõltub ligi 50% ulatuses imporditavatest kütustest, siis tuleks leida  mooduseid, kuidas motiveerida soojatootjaid investeerima alternatiivsete kütuste kasutamisse, mis tooksid tarbija jaoks hinda alla,“ ütles Kallas.

Alternatiivsete võimaluste loomise seisukohalt on Kallase sõnul oluline ka gaasivõrgu eraldamine gaasi tarnijast ja LNG terminali käivitamine.

Lisaks pidas Kallas vajalikuks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolse soojamajanduse auditi käivitamist, et saada selgust, kus piirkonnas  pole kaugeküte enam mõistlik, kuna tarbijaid ei ole enam piisavalt, ja saaks soojusenergiat kohapealsete lahendustega odavamalt pakkuda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturu talituse juhataja Jako Reinaste märkis, et täna ei sõltu soojatootjatele lubatud tulukus soojuse müügihinnast lõpptarbijale, mistõttu puudub motivatsioon otsida soodsamaid lahendusi. Ministeerium näeb Reinaste kinnitusel lahendusena tulukuse sidumist tarbijahinna alandamisega.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu  juhatuse esimees Andres Veske sõnul on soojuse hind odavam nendes piirkondades, kus kasutatakse kohalikke kütuseid.  Ühe motivaatorina, otsimaks alternatiivseid lahendusi, näeb Veske võimalust kehtestada ühtne 10% tulukese määr soojusettevõtjaile, kes kasutavad kütusena jäätmeid või taastuvaid energiallikaid.

Tänasele arutelule olid kutsutud osalema konkurentsiameti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside