Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutas oma tänasel istungil Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni teatisele „Toimiv energiaturg“, mis muuhulgas näeb ette Baltimaade ja Soome regionaalse gaasituru käivitamist ja veeldatud maagaasi (LNG) terminali rajamist, mille osas on kaalutud erinevaid asukohti nii Eestis, Lätis kui ka Soomes.

„LNG terminali asukoha valikul on Eesti jaoks kahtlemata tähtis, et see paikneks just siin. See suurendab Eesti olulisust regionaalselt, tooks kaasa täiendava majandusarengu ja looks juurde uusi töökohti. Lisaks ei saa alahinnata ca 500 miljoni euro investeeringu mõju Eesti arengule,“ ütles majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.

Majanduskomisjon asus oma tänasel istungil seisukohale, et rajatava LNG terminali operaator peab olema sõltumatu praegusest turgu valitsevast gaasi tarnijast ja et terminali asukoha valikul peab eelistama kõige kiiremini valmivat, madalaima investeeringu vajadusega alternatiivi, et tekitada hinnakonkurents ja tagada tarbijale soodsam gaasi hind. 

Euroopa Komisjon energia siseturu teatise eesmärk on ergutada liikmesriike tegutsema integreeritud Euroopa siseturu suunas. Komisjon pakub välja tegevuskava koos ajakavaga, mille alusel energia siseturg edukalt välja kujundada. 

Euroopa Komisjoni teatist „Toimiv energiaturg“ käsitleb oma reedesel (01.03.13) istungil ka Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside