Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni arutas oma tänasel istungil olukorda peale elektroonilise side seaduses tehtud muudatust televisiooniteenuste tasu osas ja elektrituru avanemisega seotud küsimusi.

„Elektroonilise side seadusesse tehtud muudatus on suures plaanis oma eesmärgi täitnud. Oht, et kaabellevis olevad kliendid kaotavad võimaluse näha Kanal 2 ja TV 3 on tänaseks möödas ning nimetatud kanalid ja kaabelleviteenust osutavad sideettevõtjad on suures osas jõudnud mõistlikus tasus kokkuleppele,“ ütles majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.

Möödunud aasta oktoobris vastu võetud elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seadusega täiendati seniseid regulatsioone sättega, mille kohaselt on vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt mõistlikku tasu teleprogrammide taasedastamise eest.

Majanduskomisjoni teises päevakorrapunktis oli kõne alla elektrituru avanemisega seotud olukord.

Kaja Kallase sõnul on elektriturul veel palju teha, et tõepoolest kujuneks välja avatud turg; et turul oleksid ühesugused mängureeglid ja tekiks suurem konkurents elektrienergia pakkujate vahel, mis kokkuvõttes tooks elektri hindu alla.

„Tarbija jaoks muudaks olukorda kindlasti selgemaks see, kui kogu teenusepaketi eest esitatakse üks arve ja kui lepingupartneri vahetamise tähtaeg oleks lühem. Võrdset konkurentsi edendaks see, kui Elektrilevi ehk jaotusvõrguettevõtja oleks Eesti Energiast eraldatud, mis tagaks kõigile elektritootjaile võrdsed tingimused ja annaks turule selgust juurde. Samuti tuleks mõelda sellele, kuidas tagada üldteenuse osas parem konkurents, arvestades, et üldteenus moodustab täna 22% tarbimisest ja seda teenust ostab AS Elektrilevi iseendaga seotud ettevõtjalt, AS-lt Eesti Energia,“ ütles Kallas.

Tänasel majanduskomisjoni istungil osalesid AS TV3 juhatuse esimees Priit Leito, AS Kanal 2 peadirektor Urmas Oru, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema, AS Starmani juhatuse liige Indrek Ild, kultuuriministeeriumi meediaosakonna juhataja Peeter Sookruus, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi  sideosakonna juhataja Tõnu Nirk, asekantsler Ando Leppiman ning Elering juhatuse esimees Taavi Veskigimägi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside