Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni istungitel käsitleti presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seadusega seotud probleeme. Mõlemad komisjonid otsustasid oma tänasel istungil anda Riigikogu täiskogule soovituse seadust muutmata kujul mitte vastu võtta. Riigikogu täiskogu asub küsimust arutama ja langetab sellekohase otsuse käesoleva nädala neljapäeval, 16. jaanuaril. 

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et president on oma otsuses selgelt välja toonud käibemaksupettuste tõttu riigieelarvest puudu jääva rahasumma vähenemise probleemi ning, et ettevõtjate ausa konkurentsi tagamise eesmärk on vaidlustamatult põhiseaduspärane. Presidendi arvates kinnitab ka nn käibemaksuaugu suurus vajadust astuda samme käibemaksupettuste tõkestamiseks. Samas on presidendi poolt seaduse tagasilükkamisega väljatoodud aspektid argumenteeritud ja vajavad põhjalikku käsitlemist. „Esile toodud probleemide lahendamiseks laiendame analüüsi haaret ja pöörame tähelepanu maksedistsipliini parandamist kindlustavatele meetmetele. Käibemaksupettuste vastu võitlemine vajab kindlat seadusandlikku alust,“ ütles Sester. 

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste selgitas, et presidendi otsuses esitatud põhiseadusega seotud argumentatsioon on vähekandev. Kuid esile on toodud mitmed õigusloomega seotud kitsaskohad, kiirustamine, majanduspoliitiliste valikute selgitamine ning nende põhjendatus. 

President juhtis oma otsuses tähelepanu, et sedavõrd intensiivne ettevõtlusvabaduse piirang peab tuginema põhjalikumal analüüsil ning tegi ettepaneku teha sellesisuline üksikasjalik analüüs eelnõu uuesti arutamise käigus ning esitada see ettevõtjatele ja avalikkusele. Samuti tegi president ettepaneku täiendavalt kaaluda seaduse jõustumisajaga selliselt, et ettevõtjatel jääks muudatustega kohanemiseks piisavalt aega. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside