Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang vastas Riigikogu liikme Sven Sesteri 8. detsembril esitatud arupärimisele notarijärjekorra kohtade müügi kohta (nr 184).

Lang selgitas, et notariaegade võimaliku müümise uurimiseks viis Notarite Koda möödunud aasta detsembrikuus notarite seas läbi küsitluse. Selle küsitluse tulemused näitavad, et seni on notarid probleemid täheldanud peamiselt üksikjuhtumitena ning võimaluse piires selliste nähtuste vastu ka võidelnud. „Et notarid oleksid ise aegadega kaubitsemisse segatud, ei ole tuvastatud,” kinnitas justiitsminister. Notarite poolt küsitluse käigus antud vastustes on mainitud pankade poolt vabade notariaegade edastamist nii firmadele kui eraisikutele. Samuti on äramärkimist leidnud ka kinnisvarabürood. Näiteks toodi olukord, kus notariaja paneb kinni üks kinnisvarabüroo, tehingumaterjalidega aga ilmub kohale teine kinnisvarafirma.

Ministri arvates ei oleks püsiaegade reserveerimise keelustamine kindlasti õige lahendus, kuivõrd põhiline osa kinnisvaratehingutest tehakse praegu paraku krediidiasutuste finantseeringu abil. Kuna lepingu tõestamiseks, peavad kõik tehinguosalised olema notari juures üheaegselt ning korteri ostmiseks koguneb notari juurde tavapäraselt 5 – 6 inimest, ostja ja müüja koos abikaasadega, panga ja kinnisvarabüroode esindajad, siis oleks ilma korduvalt notariteenust kasutavate pankade ja teiste poolt broneeritud aegadeta, kõigile sobiva aja leidmine tunduvalt keerulisem.

Lang tutvustas juba ettevõetud ja kavas olevaid samme. Minister näeb lahendusena nõndanimetatud ootejärjekordade propageerimist, kus kliendile registreeritakse aeg, kuid tema soovil lisatakse ta ka ootejärjekorda juhuks, kui varem peaks vabanema aeg, millest on võimalik 1-2 päeva ette teatada. Langi arvates tuleb anda enam teavet notarite tegevuse kohta ja selgitada, et sellest aastast jõustunud seadusemuudatusega anti notaritele õigus nõustada kliente väljaspool tõestamismenetlust, mis eelkõige võiks rakenduda just kinnisvaratehingut teha soovivate inimeste nõustamisena.

Minister rõhutas kõige olulisema abinõuna notariteenuse kättesaadavuse parandamist. Möödunud aasta lõpus rakendatud meetmed, eeskätt ootejärjekordade propageerimine, vastusammud järjekordadega hangeldamisele ja enamkoormatud piirkondadesse uute notarite nimetamine on aidanud järjekordi ka lühendada, eriti Tallinnas, kus eelmise aasta lõpul avasid büroo 6 notarit. Maikuu esimesel nädalal viiakse läbi järjekordne notarieksam seitsmele kandidaadile. Lang teatas, et käesoleva aasta teisel poolaastal peaks käivituma e-notari infosüsteem, mis kiirendab notaribüroode tööd ning ka erinevaid kinnistamisi ja registrimenetlusi. Andmed hakkavad notaribüroo ja riigiasutuste vahel liikuma elektrooniliselt ning ära jääb topeltsisestamine, selgitas justiitsminister.

* * *

Õiguskomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE) esimene lugemine.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside