Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines laupäeval ettekandega Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimunud Eesti Maarahva VI kongressil. Omavalitsusreformi võimalustele keskendunud sõnavõtus rõhutas Ratas, et Eesti omavalitsuskorraldus vajab muutusi, kuid need tuleb ellu viia konsensuslikult. 

„Õige omavalitsusreform ei ole üksnes mehaaniline ja sunniviisiline linnade-valdade liitmine. Eduka omavalitsusreformi põhiliseks eelduseks on riigi ja omavalitsuste vastastikune austus ja koostöö. Loodavad omavalitsusüksused peavad olema edukad, finantsiliselt kindlustatud ja iseseisvad oma otsustes,“ ütles Ratas. 

„Regionaalministri poolt välja pakutud „Tõmbekeskuste Eesti“ mudel keskendub ennekõike kohalike omavalitsuste arvule ja nn. tõmbekeskuste määratlemisele. Välja ei ole pakutud sisulisi lahendusi ülesannete jaotuse ega kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamise osas. Piltlikult öeldes on tehtud ainult pool rehkendust,“ tõi Ratas kujundliku võrdluse Oskar Lutsu „Kevadega“. 

„Esimeses järjekorras tuleb taastada kohalike omavalitsuste tulud ja otsustusõigus vähemalt kriisieelse tasemeni ning kolmekordistada kohalike teede rahastus. Pikemas plaanis on mõistlik muuta omavalitsustele laekuva tulumaksu osa kohalikuks maksuks ning alustada uue kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamist,“ ütles Ratas. 

Eesti Maarahva VI kongressi delegaadid esindavad kõiki maakondi, omavalitsusi ning Põlva maaeluga seotud liite ja ühendusi. Kongressi korraldustoimkonda on kaasatud erinevate maaelu ja põllumajanduse organisatsioonide esindajad. Eesti Maarahva kongress kui maarahva esinduskogu tuli esimest korda kokku 3. märtsil 1994. aastal. 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside