Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas rõhutas oma tervituskõnes ELO noorteparlamendi ees, et tunnustamist väärivad kõik saalisviibijad, kes on kogunenud arutama olulist teemat – noortevaldkonna 2014-2020 arengukava väljatöötamist. Tegemist on olulise strateegilise dokumendiga, millele peavad sisu andma ennekõike noored. 

Ratas toonitas, et noorte häält ja arvamust on vaja kuulda ning arvesse võtta igapäevaselt. „Kõik omavalitsuste, valitsuse ning Riigikogu poolt vastu võetud nii senised kui ka tulevased otsused peavad lähtuma mitte ainult tänaste täiskasvanute, vaid kõigi vanusegruppide huvidest,“ rõhutas Ratas. Ta lisas, et noorte seisukohtadega arvestamine on seda olulisem, sest neil on kandev roll meie ühise riigi tuleviku rajamisel. 

Ratas meenutas, et maailma üks esimesi säästva arengu seadusi võeti vastu just meie Riigikogu poolt 18 aastat tagasi. See seadus koos säästva arengu kontseptsiooniga näitab tulevaste põlvkondade huvide arvestamise olulisust. Säästva eluviisi, jätkusuutliku majanduse edasiviivaks jõuks olete teie, tublid noored inimesed, rõhutas Ratas. 

Noortevaldkonna arengukava koostamise protsess on heaks näiteks, kuidas noored ja riigijuhid saavad teha edukalt koostööd. „Teie ühine panus tagab, et valmiv arengukava ei tule ülevalt alla suunatud kantseliitliku dokumendina, vaid reaalselt kõiki noori kõnetava sisulise tulevikunägemusena,“ märkis Ratas. 

Ta toonitas, et noorte arengukava 2014-2020 eesmärgid on ja peavadki olema ambitsioonikad. Kuidas tagada noortele võrdsed ja tänasest hoopis paremad võimalused hariduse omandamisel ja huvitegevusel? Milliseid samme tuleb astuda noorte otsustusõiguse suurendamiseks? Kas ja kuidas on võimalik ennetada raskusi tööturul? Mil viisil saame parandada noorsootöö kvaliteeti? 

Ratas nentis, et ükski neist ei ole kergesti lahendatav pisiprobleem. Tegemist on kogu Eesti riigi ja rahva jaoks oluliste küsimustega. Loetletud probleemide lahendamine aitab ühtlasi peatada juba aastakümneid kestnud rahvaarvu vähenemist, mis on Eestile suurimaks väljakutseks. 

Ratas toonitas ELO Noorteparlamendi ees, et meie riik ja rahvas vajavad noori väga. „Iga inimese personaalne väärtus ning roll meie kodumaal on märkimisväärselt suurem kui mitmesaja miljoni või enam kui miljardi elanikuga suurriikides. Avatud piiridega Euroopa kultuuriruumis tuleb meil kõigil üha enam pingutada, et muuta Eesti parimaks riigiks, kus sündida, üles kasvada, õppida, töötada ja pere luua,“ ütles Ratas. 

Ratase sõnul on oluline, et me väärtustaksime alati nii seadusloomes kui ka igapäevastes tegevustes kõiki Eesti elanikke, sõltumata nende elukohast, soost, vanusest või maailmavaatest. Samamoodi peab ka noorte arengukava eesmärk olema kõikide Eesti noorte tuleviku väljavaadete parandamine. Ta selgitas, et välismaal täiendava koolituse saamine ja väärt kogemuste omandamine on hea ja vajalik tegevus, mida võib soovitada. „Kuid ärge kunagi unustage, et meie kodumaa ootab teid pikisilmi siia tagasi, sest te olete Eestile asendamatud. Usk ja armastus oma kodumaa vastu ning üksteisega arvestamine on edasise edu saavutamiseks hädavajalikud,“ rõhutas Ratas. 

Noorte ees esitas oma nägemuse nende kaasmaisest ühiskonna oluliste probleemide lahendamisele ka Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must

Seekordse ELO Noorteparlamendi arutelu aluseks on mullu aasta lõpus valitsuse poolt heaks kiidetud noortevaldkonna arengukava 2014-2020 väljatöötamise ettepanek. Arengukava koostamise eest vastutab haridus- ja teadusministeerium. Selle laiapõhjaline sisuline arutelu peaks lõppema suve alguseks. Lõplik dokument on kavas esitada valitsusele kinnitamiseks käesoleva aasta septembriks. 

ELO Noorteparlamendi istungeid korraldatakse 1990-ndate aastate algusest saadik. Tähelepanu keskmes on olnud rida olulisi teemasid nagu koolivägivald, loodussõbralik käitumine, noorteühingute riigipoolne rahastamine, noorteorganisatsiooni roll noore kujunemisel, noorte kasvamist täisväärtuslikeks kodanikeks, vabatahtlike töö tunnustamine, osaluskogud ja teised aktuaalsed probleemid. ELO-sse kuuluvad noored üle vabariigi 1.-12. klassini. 

Pildid istungilt:

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside