Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas pidas täna Toompeale Riigikogu istungisaali noortefoorumile kogunenud 101-le lapsele tervituskõne, milles kutsus üles kaasama noori senisest enam Eesti riigi otsuste tegemisse ning ärgitas noori endid oma heade mõtetega rohkem avalikkuse ette tulema.

“Eesti riigi tuleviku kujundamine pole ainult Riigikogu ja valitsuse kätes. Otsuste tegemisel tuleb kaasata kõiki meie inimesi. Noori ja eakamaid, mehi ja naisi, linnainimesi ning maapiirkondade elanikke,” ütles Ratas. Ta lisas, et laste ja noorte kaasamine kohaliku elu korraldamisel, ei ole mitte lihtsalt vajalik, vaid kohustuslik.

Ratase sõnul on hädavajalik ka noorte endi aktiivne sõnavõtmine kogu Eesti jaoks olulistel teemadel ning enda õiguste eest seismine ning tänane foorum aitab kindlasti taaskord jõuda noorte poolt tõstatatud küsimustega laiema üldsuseni.

“Noorte inimeste kaasamine juba lapsepõlvest peale on täna selgelt liiga vähe tähelepanu ning väärtustamist pälvinud küsimus. Pigem valitseb arusaam, et noorte osalus riigi ja kohaliku elu asjade ajamisel on justkui nende endi mure ja kohustus. Selline suhtumine ei ole aga kindlasti õige ja see ei vii elu edasi. Kõigi meie inimeste, eeskätt aga noorte kaasamist tuleb võtta kui võimalust saada otsest ja vahetut tagasisidet ning ettepanekuid, mitte kui tüütut kohustust, mis tuleneb ÜRO Lapse õiguste konventsioonist või siseriiklikust seadusandlusest,” rõhutas Jüri Ratas oma kõnes.

Riigikogu aseesimehe sõnul on noorte endi aktiivsuse heaks eeskujuks mitmetes Eesti valdades ja linnades loodud noortevolikogud, mis tegutsevad aktiivselt näiteks Elvas, Tartus, Tallinnas, Raplas ja Rõngus ning paljudes teistes omavalitsustes. Tallinnas on noortevolikogu eestvedamisel näiteks loodud noortele võimalus kasutada tasuta linna ruume oma ürituste ja algatuste jaoks.

Noorte selgem ja tuntavam osavõtt ühiskonnaelust, probleemide arutelust ja otsuste tegemisest aitaks Ratase sõnul loodetavasti vähendada ka jätkuvat väljarännet, mis on täna Eesti kõige suuremaks väljakutseks.

Jüri Ratas kutsus noori ka tulevikus mitte hoidma häid mõtteid ainult enda teada, vaid neid alati ka rahvasaadikutele ning omavalitsusjuhtidele edastama.

“Saatke kas või iga päev poliitikutele e-kirju ning suhelge nendega tavaposti teel,” kõlas Ratase üleskutse. “Nõudke usinasti vastuseid oma küsimustele ja esitage omaltpoolt riigijuhtidele ettepanekuid. Nii annate selge panuse noorte osaluse ja vastutuse suurendamiseks ning uskuge mind – sellest on kasu nii riigile kui ka teile endile.”

Riigikogu aseesimees pidas tervituskõne noortefoorumil „101 last Toompeale“, mida korraldavad MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside