Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines konverentsil „20 aastat Eesti Vabariigi põhiseadust ja kohalik omavalitsus – garanteeritud autonoomia, partnerlus või keskvõimu alluvus“, kus ta kõneles vajadusest tõsta omavalitsuste rolli ühiskonnas. 

„Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele eelnenud ajal ning taastatud Vabariigi alguses olid omavalitsused ning nende juhid meie üheks nurgakiviks ja teenäitajaks. Neil oli oluline roll Eesti iseseisvuse taastamisel,“ sõnas Ratas. „Tänaseks on omavalitsuste otsustusõigus Eesti elu korraldamisel märkimisväärselt langenud.“ 

„Oluliseks puuduseks on omavalitsuste eelarveline sõltuvus riigivõimu otsustest, mille parimaks näiteks on 2009. aastal valitsuskoalitsiooni poolt läbi viidud kohalike omavalitsuste tulubaasi vähendamine. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 157 sätestab, et kohalikul omavalitsusel on iseseisev eelarve, mille kujundamise alused ja korra sätestab seadus,“ märkis Ratas. „Täna omavalitsustel tegelikult eelarvelist iseseisvust ei ole, sest 99% maksutulude otsustusõigusest on keskvõimu käes.“ 

„Üheks meetmeks omavalitsuste finantsilise iseseisvuse suurendamiseks on omavalitsustele laekuva tulumaksu muutmine kohalikuks maksuks. Riiklikult saab paika panna määrad, mis vahemikus see maks olema peab, aga täpne protsent jääb iga omavalitsuse enda otsustada. See annab valdadele ja linnadele võimaluse oluliselt enam oma tulude üle otsustada,“ pakkus Ratas välja. 

„Lisaks sellele tuleb tõsiselt arutada, kas esmatasandi arstiabi koos selleks vajaliku finantseerimisega ei peaks kuuluma hoopis kohalike omavalitsuste haldusalasse,“ lisas Ratas. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside