Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avas Riigikogu saalis noorte Mudel Euroopa Parlamendi (MEP) istungi.

„Riigikogu XI koosseisu nimel tervitan kõiki teid, kes olete siia, parlamendi istungisaali kogunenud. Te olete tulnud Toompeale paljudest Eestimaa koolidest. Te olete aktiivsed ja teotahtelised noored, kellest õige pea saavad meie majanduse, kultuuri, teaduse ja poliitika kandetalad. Seda loodetavasti mitte ainult meie isamaal Eestis, vaid hoopis laiemalt, Euroopas ja mujalgi,” ütles Ratas.

Riigikogu aseesimees märkis, et siin saalis on 85 aasta jooksul võetud vastu väga palju erinevaid otsuseid, mis on toonud kasu meie riigile, kuid siin saalis tegutseti ka okupatsioonivõimu all. Kui need seinad vaid räägiksid! Aga nad räägivadki…

Alles hiljuti, novembrikuus, kogunes siinsamas noorteparlament „101 last Toompeal”, mida korraldatakse alates 1991 aastast Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt. Noorteparlamendi istungil arutati õpilase ja kooli aktuaalseid küsimusi. Seda tehti asjalikult ja selgelt väljendunud vastutustundega.

Ka tänasel noorte täiskogu istungil on käsitluse all hariduse küsimused seoses põhikoolist väljalangemise probleemidega. Käsitletakse ka tööhõive- ja sotsiaalküsimusi, energiapoliitika arengusuundi, riigi rolli alkoholipoliitika kujundamisel ning Euroopa Liidu rolli konfliktide ennetamisel maailma eri paikades. Seega on menetluses väga olulised ühiskondlik-poliitilise elu küsimused.

„Nii novembrikuine kui ka tänane parlamendi istungi vormi jäljendamine noorte poolt annab tunnistust sellest, et tänasele poliitikute perele on kasvamas vääriline järelkasv, kes mõtleb ja arutleb riigi ja rahvaste ees seisvate probleemide lahendusteede üle, selle üle, kuidas näeb välja tulevikuühiskond Euroopa Liidu kontekstis ja sellest, kuidas muuta see sõbralikumaks, hoolivamaks, tervemaks igas mõttes. Kui selle istungi vorm on mõneti jäljendatud, siis istungi sisu on ülimalt ehtne ehk moodsamalt öelduna – adekvaatne,” ütles Ratas.

„Noortes peitub kõikjal suur edasiviiv jõud. Ärge jätke oma mõtteid, ideid ja ettepanekuid enda teada, vaid pange need selliselt kõlama, et need jõuaksid poliitikuteni, otsustajateni, tänase majanduse ja kultuurielu juhtideni,” rõhutas Riigikogu aseesimees.

Ratas soovitas samuti pärida aru neilt, kes on noorte piirkonnast valitud kas kohaliku omavalitsuse volikogusse või Riigikogusse, miks üks või teine eluvaldkond on tähelepanu alt välja jäänud olukorras, miks üks või teine oluline küsimus on jätkuvalt lahendamata. „Ei maksa karta, et teie arvamus ei mõjuta poliitilisi otsuseid. Mida tugevamalt kõlab noorte hääl, seda enam tuleb poliitikutel ka teiega arvestada,” ütles Ratas.

„Minu südamest tulev soov on – mõelge sellele, et tulevikuühiskond vajab haritud ja tarku inimesi, kelle koolitee ei lõppe ülikoolis, vaid jätkub kogu aktiivse elu kestel ja tegutsege vastavalt. Elukestev õpe on kaasaja reaalsus ja nõue, mille vundamenti rajatakse just nooruses, rajatakse teie endi poolt,” selgitas Ratas.

„Armastust, tarkust ja töökust meile kõigile Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul!” ütles Riigikogu aseesimees Jüri Ratas oma tervituse lõpetuseks.

Riigikogu istungite saalis toimub täna MEPi riikliku sessiooni viimase päeva simulatsioon. Seekordsel kohtumisel arutavad noored viit Euroopa Liitu ja Eestit  puudutavat resolutsiooni: kuidas vähendada põhikoolist väljalangemist, EL-i rolli maailmas, kuidas lahendada energiakriisi EL-is, kuidas ühitada töö- ja pereelu ning milline peaks olema riigi roll alkoholipoliitikas. Sessiooni patroon on Europarlamendi liige Tunne Kelam. Sessiooni korraldab MTÜ Euroopa Maja, toetab Euroopa Parlamendi Infobüroo. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside