Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon otsustas algatada kontrollmenetluse kolmandate isikute õiguste kaitsmise üle jälitustegevuse läbiviimisel. Järelevalve käigus kontrollitakse, kuidas on jälitusasutused järginud kohustust teavitada nn kolmandaid isikuid, kelle perekonna- või eraelu puutumatust jälitustoiminguga oluliselt on riivatud ja kes on menetluse käigus tuvastatud. Isikut peab olema teavitatud tema suhtes tehtud jälitustoimingu tegemise ajast ja liigist.

„Parlamentaarse järelevalve sihiks on teostada järelevalvet ka nende jälitustoimingutega seotud asjaolude üle, mis avalikkusele enamasti silma ei paista ja mis võivad oma salajase iseloomu tõttu tõstatada küsimusi,“ ütles erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher. „Järelevalve erikomisjon soovib saada kinnitust, et jälitustoimingute käigus puudutatud kolmandaid isikuid on koheldud vastavalt seadusele. Pistelise kontrolli käigus käsitleme nii lõpetatud kriminaalmenetlusi kui teabehankemenetlusi,“ selgitas Vaher. Ta lisas, et kontroll hõlmab Kaitsepolitsei teostatud jälitustoiminguid, mille läbiviimiseks on vajalik kohtuniku kirjalik luba. Sellise suunitlusega parlamentaarset kontrolli varem läbi viidud ei ole. Vaheri sõnul peaks see muutuma tavapäraseks, et saada tagasisidet seaduse toimimise kohta.

„Õigusriigis peab olema isikul võimalus end kaitsta riigi põhjendamatu sekkumise eest, teisalt aga peab olema riigil reaalne võimalus piirata põhjendatud vajaduse korral üksikisiku põhiõigusi avalikes huvides, et tõkestada nende isikute tegevust, kes ohustavad teisi isikuid või riiki ennast.“, märkis Vaher.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon kontroll viiakse läbi järgmise kahe kuu jooksul ja selle tulemustest antakse teada ka avalikkusele.

Lisainfo: Ken-Marti Vaher, 50 34674

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

Tagasiside