Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon otsustas algatada kontrollmenetluse kolmandate isikute õiguste kaitsmise üle jälitustegevuse läbiviimisel.

Erikomisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri sõnul on parlamendi ülesanne seista inimeste põhiõiguste- ja vabaduste eest. „Tõhus tsiviilkontroll tähendab ka pidevat kontrolli jälitusasutuste üle. Erikomisjon soovib regulaarselt anda avalikkusele vastuseid, kas jälitust Eesti Vabariigis viiakse läbi seaduslikult või mitte.“

Järelevalve käigus kontrollitakse, kuidas on jälitusasutused järginud kohustust teavitada nn kolmandaid isikuid, kelle perekonna- või eraelu puutumatust jälitustoiminguga oluliselt on riivatud ja kes on menetluse käigus tuvastatud. Isikut peab olema teavitatud tema suhtes tehtud jälitustoimingu tegemise ajast ja liigist.

Kontroll viiakse läbi kahe kuu jooksul ja selle tulemusest antakse teada ka avalikkusele.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon teostab järelevalvet täidesaatva riigivõimu asutuste üle julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega seonduvates küsimustes. Erikomisjon on moodustatud julgeolekuasutuste seaduse § 36 alusel Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside