Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon kuulas täna ära riigi peaprokuröri Lavly Perlingu, kes andis ülevaate eelmisel aastal kriminaalmenetluste raames teostatud jälitustegevuse järelevalvest.

„Peaprokurör andis põhjaliku ülevaate ja saime tõestust sellele, et jälitustegevuse järelevalve on Eestis jätkuvalt efektiivne ja toimiv,“ sõnas erikomisjoni esimees Raivo Aeg.

Esimees tõi välja, et jälitustegevus on õigustatud raskete kuritegude ennetamisel ja avastamisel, seega on oluline, et see oleks teostatud tõhusalt ja seadustega kooskõlas. „Kuna jälitustoimingute puhul on tegemist inimeste põhiõiguste riivega, on tähtis kontrollida, et toimingud oleksid tasakaalustatud ja nendega ei mindaks liiale.“ Aeg lisas, et objektiivsuse tagamiseks täidavad täna järelevalve rolli mitmed asutused.

„Kuna järelevalve osakaalu on aasta-aastalt suurendatud, on ka sideoperaatorid hakanud vastutustundlikumalt suhtuma logifailide säilitamisse ja jälitusasutused jälgivad oluliselt rangemalt jälituslubade taotlemist kriminaalmenetluse käigus,“ märkis esimees.

„Ilmselge, et jälitustegevus on vajalik tööriist raskete kuritegude avastamisel. Jälitustoiminguid kasutades on jõutud oluliste kuritegelike ühenduste avastamisteni ning süüdimõistmiseni nii Ida-Virumaal kui ka mujal Eestis,“ sõnas riigi peaprokurör Lavly Perling. „Olgu nende ühenduste poolt toimepandavateks kuritegudeks siis narko-, maksu- või majanduskuriteod.“

Perlingu hinnangul on järelevalve jälitustegevuse üle toimiv, tõhus ning väga mitmetasandiline ja inimeste põhiõigused Eestis selles vallas on kaitstud.

Komisjoni istungil osalesid veel juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar ja justiitsministeeriumist kriminaalpoliitika valdkonna asekantsler Kristel Siitam-Nyiri.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside