Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Liikluasalased väärteod toovad edaspidi kaasa raskemad tagajärjed

Õiguskomisjoni esimees Väino Linde andis täna Riigikogule üle komisjoni poolt algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõu algatamine lähtub Linde sõnul vajadusest korrigeerida liiklusseaduses seni sisalduvaid põhimõtteid, ning selle eesmärk on tagada õigusrahu ja suurem õigusselgus.

”Selle eelnõu sisuks on kaotada liiklusseadusest juhtimisõiguse peatamise regulatsioon ja asendada see juhtimisõiguse äravõtmisega lisakaristusena liiklusalaste väärtegude toimepanemise eest, sest nagu me teame, on see juhtimisõiguse peatamise regulatsioon toonud tänaseks päevaks kaasa kümneid ja kümneid vaidlusi, mis näitab seda, et seda on meie riigikodanikel väga raske tegelikult mõista,” ütles Linde Riigikogu ees eelnõud tutvustades.

Karistusseadustiku üldosas on sätestatud põhimõtte, et eriõigust sh. sõiduki juhtimise õigust võib kohus isikult kuni 3 aastaks lisakaristusena ära võtta ainult kuriteo toimepanemise eest. Väärteo toimepanemise eest karistusena eriõiguse äravõtmist aga karistusseadustiku üldosa täna ei võimalda.

Eelnõuga antakse sellise lisakaristuse mõistmise õigus kohtu pädevusse ja juhtimisõiguse peatamisele omistatakse karistuslik iseloom. Kuna juhtimisõiguse äravõtmisele laienevad karistusõiguse üldpõhimõtted, muutub seadusemuudatuse jõustumisel karistatud juhtide olukord raskemaks. Näiteks pikeneb väärteo eest mõistetud karistatuse kustumise aeg ning karistatuse olemasoluga kaasnevad meie seadusandlusest tulenevalt mitmed olulised piirangud.

Tagasiside