Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, välisminister Urmas Paet ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Jaanus Tamkivi vastas Jaanus Marrandi küsimusele maade kasutusvalduse Valdur Lahtvee küsimusele metsanduse arengukava täitmise aruande, Toomas Trapido küsimusele turba säästva kasutamise ning Rein Ratase küsimusele keskkonnaseire ja järelevalve tehnika kohta.

Urmas Paet vastas Aleksei Lotmani küsimusele inimõiguste kohta Hiinas ja Tiibetis ning Eestis rakendatavate topeltstandardite kohta.

Vastates Riigikogu liikme Ester Tuiksoo küsimusele Eesti Raudtee kolmeks erinevaks üksuseks jagamise, bürokraatia suurendamise ja võimaliku hiiliva erastamise alustamise kohta väitis majandus- ja kommunikatsiooniminister, et valitsuskabinet andis põhimõttelise heakskiidu raudtee edasistele arengusuundadele ning arutati ka Eesti Raudtee struktuurset ülesehitust, kuid vale on seda tõlgendada Eesti Raudtee kolmeks jagamisena. Parts: ”Eesti Raudtee muutub umbes aastases perspektiivis tavapäraseks kontserniettevõtteks, kus on kaks tütarettevõtet. Ühelt poolt tuleneb see Euroopa nõuetest, mille kohaselt raudtee veoteenused on avatud ka teistele ettevõtetele, on läbipaistvad, et konkurents ei oleks moonutatud ning teiselt poolt saaks selgemini paika ka vastutus. Ma arvan, et selline struktuurne selginemine on igati mõistlik ja vajalik.” Parts pidas olulisemaks küsimust Eesti Raudtee võimalikest uutest ja teistlaadsetest kaubavedudest, et vähendada sõltuvust ühest partnerist. Parts märkis, et lähemas perspektiivis pole mõtet arutleda ühegi Eesti Raudtee osa müümisest. „Teoreetiliselt on võimalik uuesti müüa. Võibolla teha seda oluliselt targemalt. Aga ma arvan, et lähema 3-4-5 aasta perspektiivis ei ole see küsimus lihtsalt aktuaalne,” selgitas Parts.

Juhan Parts vastas veel Lembit Kaljuvee küsimusele Narva Elektrijaamade kahe põlevkivil töötava energiaploki ehituse finantseerimise, Enn Eesmaa küsimusele Iraagis välismissioonil osalemise, Helle Kalda küsimusele reklaamiseaduse, Olga Sõtniku küsimusele Tallinna linna puudutavate projektide rahastamise ning Kalev Kallo küsimusele rahvusliku laevanduse toetamise kohta.

Infotunni stenogrammiga saab tutvuda: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside