Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Parlamentidevahelise Liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) Eesti delegatsioon osaleb tänasest kuni 28. märtsini Ecuadori pealinnas Quitos aset leidval liidu 128. assambleel. Riigikogu delegatsiooni juhib Tõnis Kõiv, kes esineb sõnavõtuga plenaaristungil. Delegatsiooni kuuluvad liikmetena veel Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu.

Tulenevalt assamblee toimumiskohast on peateemaks sel aastal jätkuv kasv ja eesmärgipärane areng „Buen Vivir – uued käsitlused, uued lahendused“.

Ecuadoris ja Boliivias on põhiseadusesse kirjutatud Buen Vivir´i kontseptsioon, mille lähtekohtadeks on lääneliku arengu eitamine ja pöördumine Lõuna-Ameerika põlisasukate elufilosoofia poole. Buen vivir hõlmab tavapäraseid elukvaliteediga seotud ettekujutusi, mille peamiseks lähtekohaks on arusaam, et heaolu on võimalik ainult kogukonnas. Kogukond hõlmab siinkohal ka loodust ehk siis inimest ja teda ümbritsevat keskkonda. Kesksed arutlusteemad on veel tsiviilelanike elude kaitse sõjaolukorras, õiglase kaubanduse ja innovaatiliste finantsmehhanismide kasutamine jätkusuutliku arengu kindlustamiseks ning sotsiaalmeedia kasutamine kodanike kaasamiseks demokraatia arendamisse.

Assambleel on kavas erakorralise teemana taaskord rääkida olukorrast Süürias ning muuhulgas ka sellest, et sõjapidamise tulemusena võib saada kannatada või hävineda täielikult inimkonna kultuuripärand. IPU peaassambleele on erakorraliseks aruteluteemaks esitatud ettepanek tunnistada UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektide sihilik hävitamine inimsusvastaseks kuriteoks. Tõnis Kõivu sõnul toetab Eesti delegatsioon kultuuripärandi tahtliku hävitamise inimsusvastaseks kuriteoks määratlemist ja vastavasisulise üleskutse vastuvõtmist.

Riigikogu delegatsiooni liikmed osalevad Parlamentidevahelise Liidu plenaaristungitel, kolme alalise komitee ning geopoliitilise grupi 12+ töös, kus on päevakorras Ukraina parlamendi vastuvõtmine 12+grupi liikmeks.

Paralleelselt IPU assambleega toimub Quitos parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) kohtumine, mille tööst võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe. IPU assambleele Quitosse kogunevad seekord ligikaudu 620 parlamendiliiget enam kui 120 riigist. Assamblee ja ASGP kohtumiste täielik programm on lugeda aadressil: http://www.ipu.org/conf-e/128agnd.htm

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside