Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus Andrus Saare esitatud küsimusele kaitsealade kohta. 

Saare viitas looduskaitse arengukavale aastani 2020, mille kohaselt peab olema 2014. aastaks välja töötatud ja rakendatud väljaspool Natura 2000 alasid metsapiirangute kompensatsioonimeetmed. Nabala kaitseala rajamisega laieneb sellise ala suurus mitmetuhande hektari võrra. Saare sõnul on tänaseks põhimõtted välja töötamata või vähemalt ei ole me neist midagi kuulnud. Teadupärast pole ka raha selleks kavandatud. Saare hinnangul ei tohiks enne selle meetme väljarakendamist ka metsaomanikele panna täiendavaid koormisi. Saare soovis teada, milline on nimetatud meetme rakendamise ajakava ja kas järgnevatel aastatel on need summad eelarvesse planeeritud. 

Pentus-Rosimannuse sõnul ei ole kindlasti plaani laiendada Natura kaitsealasid. „Nabala-Tuhala kaitseala on ja saab olema siseriikliku kaitse all olev kaitseala. Seda põhjusel, et eelkõige on tundlik veerežiim see, mis piirkonnas kaitset vajab,“ ütles minister. Ta lisas, et peale selle on nimetatud piirkonnas veel 53 erinevat kaitsealust liiki. 

„Natura n-ö metsatoetuste ja põllumaade toetuste maksmise mehhanism käib läbi maaelu arengukava. Maaelu arengukava võiks olla praeguseks juba heaks kiidetud ja vastuvõetud, aga uues valitsuses ametisse astunud põllumajandusminister sai dokumendi sellisel kujul, et ka temal on vaja sellega tööd teha,“ selgitas Pentus-Rosimannus. Tema sõnul arutab valitsus maaelu arengukava homsel kabinetiistungil. See sisaldab loomulikult ka Natura metsatoetuste ja ka põllutoetuste meedet. Pärast homset saame vast öelda, et põhimõtetes on kokku lepitud, märkis minister. 

„Nabala ja Tuhala piirkonna kaitseala läbitöötamisega on tegeldud alates 2010. aastast. Analüüse ja ekspertiise on tehtud terve hulk. Viimases otsas valmis üks koondanalüüs, mis kõiki alusandmeid läbi kaalus,“ ütles Pentus-Rosimannus. Ta lisas, et kui leitakse, et piiri muutmise ettepanek kaitseala moodustamise puhul peaks olema teistsugune ja kaitseala peaks pigem olema suurem kui ettepanek tehtud on, siis praegu on võimalus vastava ettepaneku tegemiseks, kuna kaitseala avalikud arutelud alles käivad. Selle käigus vaadatakse üle ka piirid ja põhjendatus. 

Keskkonnaminister vastas veel Valeri Korbi esitatud küsimusele Kohtla-Järve välisõhu kvaliteedi kohta. 

Kaitseminister peaministri ülesannetes Sven Mikser vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele eelarve planeerimise, Helir-Valdor Seederi esitatud küsimusele sotsiaalse toimetuleku ja Aivar Koka esitatud küsimusele infrastruktuuri kohta. 

Infotunni stenogramm:  

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

 

 

Tagasiside