Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo Jaak Alliku esitatud küsimusele gümnaasiumihariduse rahastamise kohta. 

Allik soovis teada ministri põhjendusi gümnaasiumihariduse rahastamisega seotud asjaolude kohta. 

Aaviksoo märkis, et teatavasti on täna Eestis riigigümnaasiumid, munitsipaalgümnaasiumid ja eragümnaasiumid. Kehtiva seaduse kohaselt kui suvalise kohaliku omavalitsuse territooriumil elav õpilane läheb õppima riigigümnaasiumisse, siis kohalikul omavalitsusel ei tulene sellest kohustust koolile jooksvate kulude katteks raha n-ö kaasa anda. Samal ajal on Riigikogu pidanud mõistlikuks, et omavalitsuste vahel liikuvate, samuti erakoolidesse liikuvate õpilaste puhul on kohalikul omavalitsusel kohustus kanda ka kooli jooksvad kulud, kui üks õpilane õpib teise kohaliku omavalitsuse territooriumil või siis ka vastavalt erakoolis. 

Aaviksoo kinnitas, et selles osas ettevalmistatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mida arutama hakatakse ei muuda midagi. Ta lisas, et koolivõrgu kavandamine on toimunud mõistlikus ja üsna konstruktiivses koostöös regionaalminister Siim Valmar Kiisleriga. Loomulikult on koolivõrgu kujunemist vaadatud ka läbi tõmbekeskuste mudeli prisma. „Seisukoht, et igas tõmbekeskuses peaks olema kesktaseme õppeasutus ehk gümnaasium ja paralleelselt sellega ka vastava taseme kutseõppeasutus, ei ole ilmselt põhjendatud,“ ütles Aaviksoo. „Seepärast ma ei arva, et tõmbekeskused peaks siduma gümnaasiumi või vajadusel ka riigigümnaasiumi olemasoluga,“ selgitas minister. 

Käsitledes riigigümnaasiumide rahastamist, ütles Aaviksoo, et see toimub vastavalt kooli ülalpidamiseks vajalikele kuludele. Selles osas valitseb meil esitatud mudeliga täielik üksmeel. Aaviksoo sõnul ei ole riigigümnaasiumide rahastamine varemalt tekitanud probleeme, kui välja arvata viide, et ka kohalikud omavalitsused peaksid hakkama riigikoole üleval pidama. „Oleme seisukohal, et kohalike omavalitsuste poolt riigikoolide ülalpidamine ei ole otstarbekas,“ toonitas Aaviksoo. Ta lisas, et valitsus tegi rahastamismudeli küsimuses ettepaneku lahutada Riigikogu menetluses olevast seadusest rahastamise osa. Kindlasti tullakse nii Riigikogu kui ka valitsuse tasemel rahastamisteemade juurde tagasi, märkis Aaviksoo. 

Haridus- ja teadusminister vastas veel Mailis Repsi esitatud küsimusele kooliuuenduste ja Rein Randveri esitatud küsimusele struktuurivahendite jaotamise kohta. 

Peaministri ülesannetes olev kaitseminister Urmas Reinsalu vastas Lembit Kaljuvee esitatud küsimusele hariduselu rahastamise, Marianne Mikko esitatud küsimusele kaitseliidu liikmeskonna ja Karel Rüütli esitatud küsimusele Ülemiste järvega seotud probleemide kohta. 

Infotunni stenogramm:  

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside