Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Rein Randver ning rahandusminister Aivar Sõerd.

Vastates Riigikogu liikme Juhan Partsi küsimusele tervishoiutöötajate streigi kohta selgitas Ansip: „Ma ei pea kohaseks sekkuda läbirääkimistesse, mida praegu tööandja ja töövõtjate vahel vahendab riiklik lepitaja. Riik on tervishoiule eraldanud järjest enam vahendeid. Käesoleval aastal kasvab tervishoiu kulutuste maht 22% … Ma loodan, et nendest vahenditest, mis tervishoiule on eraldatud, piisab, et leida kõiki rahuldav kokkulepe.” Peaminister väitis, et pakutav 20%-ne palgatõus on suur palgatõus, mida teistes eluvaldkondades töötajad endale lubada ei saa. Samuti arvas Ansip, et perearstid peaksid kehtestama visiiditasu, mis tagaks perearstide tööaja efektiivsema kasutamise ja annaks perearstidele täiendavaid ressursse.

Tervishoiu rahastamist käsitles ka rahandusminister Aivar Sõerd vastates Jarno Lauri esitatud küsimusele. Tervishoiu finantseerimise tõhustamise meetmeina märkis Sõerd sotsiaalmaksu miinimummäära tõstmist, mille valitsus ka heaks kiitis, töövõimetushüvitiste ümberkorraldamist, ravikindlustuseta isikute kulude katmist ja haiglate kapitalikulude katmist eelarvest. Sõerdi arvates ei ole küsimus mitte selles, kuidas tervishoiusüsteemi raha juurde tuua, vaid kuidas seda süsteemi efektiivsemaks muuta.

Andrus Ansip vastas veel Taavi Veskimägi küsimusele Euroopa Majandus- ja Rahaliidu liikmeks saamise tähtaja kohta, Ken-Marti Vaheri küsimusele Eesti Raudtee nõukogu koosseisu kohta ning Mart Meri küsimusele Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni liitmise ning ringhäälingunõukogu kooseisuga seonduva kohta.

Rein Randver vastas Ivari Padari küsimusele riigi omandis oleva maa põllumajanduslikku kasutusse andmise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside