Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majandus- ja taristuminister Urve Palo vastas Toomas Tõniste küsimusele valitsuse poliitika ja Kalev Kallo esitatud küsimusele merenduspoliitika arengukava täitmise kohta.
 

Kallo soovis teada missugused konkreetseid sammud on astutud merenduspoliitika arengukava elluviimisel ja kuidas on korraldatud vastava töögrupi tegevus. 

Palo selgitas, töögrupp sai oma tegevuseks mõne kuu võrra ajapikendust. „Põhjus on selles, et töö on väga mahukas ja analüüsi nõudev. Pigem on mõtet anda natuke lisaaega kui kiirustada,“ ütles minister. Tema hinnangul on seni tehtud töö ja analüüs olnud põhjalik ning sisuline. „Tehtud on väga põhimõttelised ettepanekud, mis puudutavad maksupoliitika muutmist ja sotsiaalsete garantiide loomist meie meremeestele,“ ütles Palo. Ta märkis, et maksupoliitika muutmine annaks võimaluse tulla tagasi konkurentsi. Eesti lipu alla võiksid tagasi tulla ka 500-tonnised ja suuremad kaubalaevad.

Palo sõnul on selle programmi ellurakendamiseks vaja laiapõhjalist koostööd, milleks on vaja palju kaasamist ja kokkulepete sõlmimist. „Seni ei ole neid saavutatud 20 aastaga. Ühe kuuga ei ole seda kõike aga võimalik kokku leppida,“ hindas Palo olukorda. Ta lisas, et aruteludesse on kaasatud nii rahandusministeerium kui ka sotsiaalministeerium. Kõigil on täita oma roll, et tehtud analüüsist tulenevad ettepanekud jõuaksid ka tegelikkusesse, ütles minister. 

Palo sõnul on Eesti täna sellises olukorras, kus meie ainukese riigina ei ole teinud mingeid maksuerisusi meremeestele. Võib öelda, et me erineme sellega teistest, nii naaberriikidest kui ka kõigist teistest mereriikidest. „Iga laev, mis siia tagasi tuleb, toob esiteks tulu, ja teiseks, need meremehed, kes Eesti lipu all töötavad, saavad läbi selle kindlustuskaitse ja sotsiaalkaitse,“ ütles minister. Ta rõhutas, et see on suur murekoht, sest umbes 5000–6000 meremeest seilavad praegu kaugete saarte lippude all, kus puudub igasugune sotsiaalne kaitse. 

Palo tõi esile ambitsioonika eesmärgi merenduspoliitika seisukohalt. „Vahenäitajaga on seatud eesmärk, et aastaks 2020 peaks olema vähemalt 35 üle 500 tonni suurust kaubalaeva Eesti lipu all. See on täidetav, kui me vajalikud meetmed ellu viime,“ ütles Palo. 

Riigikogu infotunnis vastas kaitseminister peaministri ülesannetes Sven Mikser Kadri Simsoni esitatud küsimusele maksureformi ja Margus Tsahkna esitatud küsimusele riigi olukorra kohta. 

Põllumajandusminister Ivari Padar vastas Kalev Kotkase esitatud küsimusele piimasektori tugipaketi kohta. 

Infotunni stenogramm

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside