Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Kadri Simsoni esitatud küsimusele otseste ja kaudsete maksude ning Jevgeni Ossinovski esitatud küsimusele võltsimisvastase kaubanduslepingu ehk ACTA riigisisese menetluse kohta. 

Ansip selgitas, et võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine ei too kaasa ei Euroopa Liidu õiguse ega ka Eesti õiguse muutmise vajadust. Tulenevalt sellest ei ole ka vajadust seda teemat menetleda ELAKis, leidis ta. Ansip juhtis tähelepanu, et dokumendi menetlus on olnud avalik, milles on osalenud alates 2007. aastast nii kultuuriministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, patendiamet kui ka justiitsministeerium. Ansip selgitas, et võltsimisvastane kaubandusleping on mõeldud kaitsmaks ausate inimeste huve. See leping ei too kaasa vajadust muuta Eesti seadusi, kuid ta annab muuhulgas ka Eesti ettevõtjatele ja laiemalt Euroopa Liidu ettevõtjatele parema konkurentsipositsiooni nendes riikides, kus intellektuaalomandit ei kaitsta sel määral nagu Euroopa Liidus ja Eestis. 

Vastates küsimusele võltsimisvastase kaubanduslepingu ehk ACTA riigisisese menetluse kohta, ütles Ansip, et Riigikokku saab dokument tulla ratifitseerimisele pärast seda, kui Eesti on sinna allkirja andnud. Ansipi selgituste kohaselt on praeguseks ACTAga liitunud Euroopa Komisjon. See on alla kirjutatud ja dokument läheb menetlemisse Euroopa Parlamenti. Euroopa Liidu tasemel tähendab võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine seda, et Eestile muutuvad kohustuslikuks need võltsimisvastase kaubanduslepingu sätted, mis puudutavad Euroopa Liidu ühispädevustes olevaid valdkondi. Valdkondades, kus on liikmesriikide pädevus ja mis pole antud Euroopa Liidu ühispädevusse, siis nendes valdkondades saavad lepingusätted rakenduda pärast seda, kui selle lepinguga on iga liikmesriik liitunud eraldi. Peaminister märkis, et praeguseks pole lepinguga liitunud ainult viis Euroopa Liidu riiki: Eesti, Slovakkia, Küpros, Saksamaa ja Holland. 

Kultuuriminister Rein Lang vastas Jaak Alliku esitatud küsimusele vähemusrahvuste kultuuriautonoomia ja Priit Toobali esitatud küsimusele ERMi tuleviku kohta. 

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas Kalle Laaneti esitatud küsimusele siseturvalisuse ja Kalev Kotkase esitatud küsimusele päästekomandode sulgemise kohta. 

Infotunni stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside