Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning kultuuriminister Laine Jänes.

Vastates Aadu Musta küsimusele valitsuse kultuuripoliitika prioriteetide kohta, selgitas kultuuriminister, et kultuuriministeeriumi arengukava tugineb valitsuses 2005. aastal vastuvõetud strateegia “Eesti 21” ja “Tulevikupilt aastaks 2030” arenguplaanidele. Jänes: „Uutest suundadest, millele kultuuriministeerium oma konkreetsemas arengukavas 2009–2012 erilist tähelepanu pöörab, võiks nimetada nelja suuremat vaala. Esimesel kohal on töö noortega ja huvitegevuse toetamine. Teine oluline märksõna tänases avatud maailmas on Eesti kultuuri eksport. Kultuuripärand on üks oluline sõnum ja kindlasti meedia digitaliseerimine ning kõik sellega seonduvad küsimused. Need on strateegilised suunad, mis ei tähenda, et vanad põhitegevused ja programmid oleksid unarusse jäänud.“ Minister märkis, et kultuuripärandi kaitse osas on praegu ettevalmistamisel uus programm, mis vaatab nii kaugele minevikku kui ka kaugele tulevikku ja haaratud on nii vaimne kui materiaalne kultuuripärand. „Seoses investeeringutega järgmisel eelarveperioodil taotleb kultuuriministeerium järgmise aasta eelarvest rahandusministeeriumilt kindlasti kirikute restaureerimiseks eelarve suurendamist. Käesoleval aastal on see olnud koos lisaeelarvega 70,3 miljonit ja meie koalitsioonileping on sätestanud, et aastaks 2011 jõuab see 100 miljonini,“ vastas Jänes.

Laine Jänes vastas veel Ester Tuiksoo küsimusele Niguliste kiriku ja seal asuvate kunstiväärtuste võimaliku üleandmise või tagastamise kohta Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule.

Justiitsminister vastas Kalle Laaneti küsimusele Riigikogu menetlusse jõudva pisivarguste kriminaliseerimist sätestava karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta ning Karel Rüütli küsimusele järelevalve kohta elektroonilise side teenuseid pakkuvate isikute üle.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister vastas Aleksei Lotmani küsimusele merepõhja hõivamisega seotud juriidiliste probleemide kohta seoses taastuvenergia teemaplaneeringuga ning Lembit Kaljuvee küsimusele Narva Elektrijaamade järgmise energeetikabloki renoveerimise tähtaja kohta.

Vt lisaks infotunni stenogrammi:

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside