Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis vastas justiitsminister Rein Lang küsimustele vabadusvõitluse kohta. Lang ütles selgituseks vabadusvõitlejate määratluse kohta: „Minu jaoks on vabadusvõitlejad eelkõige need isikud, kes 1944. aastal järgisid seadusliku Eesti riigivõimu esindaja professor Uluotsa üleskutset kaitsta Eesti riiki.” Vastates Urmas Reinsalu küsimusele saada täpsemat teavet vabadusvõitleja määratluse kohta, ütles justiitsminister:” Valitsuse esitatud eelnõu tõepoolest võimaldab tõlgendada laiemalt isikute ringi, keda nimetatakse vabadusvõitlejateks. Põhimõtteliselt ei ole selles midagi valet, sest lisaks nimetatud isikutele, on osutanud okupatsioonivõimudele vastupanu näiteks metsavennad, mitmesugused organisatsioonid, seda nii nõukogude ajal kui ka Saksa okupatsiooniajal 40ndatel aastatel. Minu meelest väärivad ka need isikud tunnustust.” Lang lisas, et Punaarmee väeosasid ei saa kindlasti käsitleda vabadusvõitlejate ühendustena.

Vastates Trivimi Velliste küsimusele subjektiivse kriteeriumi kohta vabadusvõitleja määratlemisel seoses hävituspataljonis võitlemisega, ütles justiitsminister: „Mina ei tea ainsatki hävituspataljoni kuuluvat isikut, kes oleks hävituspataljoni koosseisus võidelnud Eesti Vabariigi eest. Küll aga on mulle isiklikult teada isikuid, kes Punaarmee koosseisus oleva Eesti Laskurkorpuse ridades võitlesid Eesti Vabariigi eest ja keda ka represseeriti oma vaadete pärast.”

Vastates Toomas Alatalu küsimusele vabadusvõitluse perioodi määratlemise kohta, märkis Lang: „Minu käsitluses kõik inimesed, kes on võidelnud Eesti Vabariigi eest, sealhulgas relvastatult, väärivad tunnustust, kui nad on võidelnud okupatsioonivõimude vastu.”

Justiitsminister vastas veel küsimustele justiitsministeeriumi valitsemisala, vanglaametnike palkade ja korruptsiooni kohta. Minister Paul-Eerik Rummo vastas küsimusele Eesti Vabadussõja võidusamba kohta. Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas küsimustele kohalike omavalitsuste tegevuse järelevalve ja Setumaa probleemide kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside