Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Marika Tuusi esitatud küsimusele tervishoiupoliitika ja sotsiaalhoolekande ning Urve Palo esitatud küsimusele tööhõive kohta. 

Palo soovis teada, mida valitsus teeb tööpuuduse vähendamiseks ja töötute toimetuleku parandamiseks?
 
Ansip selgitas, et kui töötu ei saa enam töötuskindlustushüvitist vastava tähtaja möödumise tõttu, siis ei tähenda see töötutele töötukassast toetuste lõppemist. Ta märkis, et töötukassast saadav sõidutoetus on ka toetus, samuti palgahüvitis või palgalisa, kui makstakse praktikantidele koolitamistasusid. Ansip rõhutas, et töötukassa ei ole see, kes peaks hakkama töökohti looma. „Töökohad luuakse investorite poolt. Investeeringud tulevad praegusel ajal nendesse riikidesse, kus riigi rahandus on heas korras,“ ütles peaminister. Ta tunnistas, et vaatamata meie tööpuuduse endiselt kõrgele tasemele on Eurostat oma statistilises analüüsis märkinud, et kõige rohkem on viimase aasta jooksul tööpuudus vähenenud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi hulgas just nimelt Eestis. Ansip ütles, et olukord näitab paranemise suunda, milles on kindlasti tänuväärne roll olnud ka töötukassal ja tema toetustel. Ansip rõhutas, et majanduse arengust sõltub vahendite saamine töötute abirahade suurendamiseks. Ta selgitas, et kõik töötud saavad praegu toimetulekutoetust, kui nendel on näidustused selle toetuse saamiseks. Töötukassa maksab kinni koolituse, mis on samuti märkimisväärne abi. Ansip tunnistas noorte suure tööpuuduse probleemi Eestis ja kinnitas, et valitsus tegeleb selle lahendamisega.
 
Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastas Jevgeni Ossinovski esitatud küsimusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 lõike 3 rakendamise ja Mailis Repsi esitatud küsimusele kõrghariduse kohta.
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas Deniss Boroditši esitatud küsimusele perepoliitika ja Viktor Vassiljevi esitatud küsimusele Euroopa Liidus patsientide vaba liikumise kohta.
 
Infotunni stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside