Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Valeri Korbi esitatud küsimusele Ida-Viru maakonna planeeringu kohta. Arupärija soovis saada teavet Sillamäe piirkonna teedeehituse perspektiivist? 

Parts selgitas, et koostöös maanteeametiga on algatatud pikaajalised teemaplaneeringud kõikidel Eesti põhitrassidel selleks, et fikseerida võimalused arendamaks maanteed 2+2 maanteeks. Ministri sõnul puudutab see ka Tallinn–Narva, Tallinna–Tartu–Luhamaa ja Tallinna–Pärnu–Ikla maanteid. Parts märkis, et millal ühes või teises lõigus on mõttekas ehitada trass 2+2, sõltub liiklussagedusest ja rahaliste ressursside olemasolust. Sillamäe läbisõidul ei ole liiklussagedust, mille puhul me võiksime rääkida 2+2 teest, rääkimata pikemaajalisest perspektiivist, et maantee võiks minna Sillamäe linnast mööda.  Samas kinnitas Parts, et planeerimine ei ole lõpetatud, arutelud kohalike omavalitsuste, maavalitsustega jätkuvad. Ta kutsus üles leidma realistlikku lahendust tänase päeva seisuga, et parandada liiklusohutust ja liikluskorraldust Sillamäe linna läbival Tallinna–Narva maanteel. Parts pidas oluliseks olemasoleva trassi rekonstrueerimist arvestades Sillamäe sadama olemasolu ja kasvavat kaubakäivet.
 
Majandus- ja kommunikatsiooniminister vastas veel Neeme Suure esitatud küsimusele elamislubade ja Urve Palo esitatud küsimusele elektrihinna kohta.
 
Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastas Heljo Pikhofi esitatud küsimusele alushariduse ja Yana Toomi esitatud küsimusele õppekeele kohta.
 
Infotunni stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside