Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Ester Tuiksoo esitatud küsimusele riigiettevõtete juhtide palkade kohta. 

Tuiksoo viitas, et peaminister on varemgi väljendanud nördimust, et mõnede riigi osalusega ettevõtete juhtide palgad riivavad rahva õiglustunnet. Küsija meenutas Estonian Airi juhi Tero Taskila hiigelpalgale, mille eest saime vastu praktiliselt pankrotis lennufirma. Eelmisel nädalal määras EAS-i nõukogu uuele juhatuse liikmele kuupalgaks 6500 eurot. Tuiksoo leidis, et kas see ei ole taas näide, et nõukogu liikmetel ei jätku vastutustunnet palgaküsimuste lahendamisel ning seda tuleks seaduse tasandil teha. Tuiksoo soovis peaministrilt teada, kas ta pooldab sellist  varianti. 

Peaminister möönis, et esitatud küsimuses sisaldunud hinnanguga vastutustunde kohta mõnedel puhkudel on ta sunnitud muidugi nõustuma. Ansipi hinnangul pole mõnedel üksikutel juhtudel nõukogu liikmetel olnud piisavalt seda vastutustunnet. Peaminister ütles, et ei pea nii kõrget palka proportsionaalseteks nagu maksti Tero Taskilale ja teistele juhatuse liikmetele sealsamas Estonian Airis. Ansip lisas, et ta ei pea normaalseks ka seda, et ühele makseagentuuri juhile ehk sisuliselt osakonnajuhatajale peaksime maksma 6500 eurot kuus. Peaministri sõnul on seda ilmselgelt liiga palju võrreldes Eesti keskmiste palkadega, avalikus teenistuses olevate palkadega aga ka Eestis erasektoris võrreldavates ettevõtetes saadavate palkadega. Ansip selgitas, et seadusega kõike reguleerida ei ole võimalik ega ka mõistlik. Samas avaldas ta arvamust, et teatud raame peaksime ilmselt nende kahe näite põhjal üritama seada. 

Ansipi selgituste kohaselt ei maksaks kohe hakata arvama, et riigile kuuluvate äriühingute või sihtasutuste juhtide palgad ongi Eestis ebaloomulikult kõrged. Pigem võrdlus erasektori palkadega, mille kohta on piisavalt võrdlusmaterjali, kinnitab seda, et riigile kuuluvate äriühingute juhtide palgad ei ole valdavas osas põhjendamatult suured. Kuid mõne äriühingu puhul on nad tõepoolest ebaloomulikult, täiesti põhjendamatult kõrged, toonitas peaminister. 

Ansip vastas veel Heljo Pikhofi esitatud küsimusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohta. 

Justiitsminister Hanno Pevkur vastas Andres Anvelti esitatud küsimusele lobitegevuse reguleerimise kohta. 

Kaitseminister Urmas Reinsalu vastas Lauri Laasi esitatud küsimusele Vabadussamba ehituspraagi ja Inara Luigase esitatud küsimusele Eesti rahva kaitse kohta. 

Infotunni stenogramm.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside