Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Ester Tuiksoo esitatud küsimusele põllumajandusministeeriumi haldusala ümberkorralduste kohta. 

Tuiksoo märkis, et neli aastat tagasi ühendati taimetoodangu inspektsioon, piirkondlikud maaparandusbürood ning maaparanduse ehitusjärelevalve ja ekspertiisibüroo ühiseks põllumajandusametiks. Tuiksoo soovis teada ministri seisukohta enne järgmiste ettevõtete liitmist, kas on analüüsitud, kuidas on kulgenud põllumajandusameti tegelik ühendamine, kas sektori rahulolu on selle ühendamise tulemusel tõusnud, kui palju riik on sellest ühendamisest võitnud ja kui palju on kasvanud töötajate töötasu. 

Seederi sõnul on asutuste liitmine, mille tulemusena moodustus põllumajandusamet ennast igati õigustanud. Seda nii nende inimeste arvates, kes on asutust juhtinud ja valdava enamuse arvates, kes seal töötavad. Mis puudutab töötasu, siis see on probleem kogu avalikus sektoris. „Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on mitmeid asutusi, kus töötasu võiks olla ja peakski kõrgem olema, kuid see sõltub riigi üldistest võimalustest,“ tunnistas Seeder. 

Kõneldes Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi liitmisest, märkis minister, et seda liitmist on arutatud 4-5 aastat. On tellitud erinevad uuringud. Seederi sõnul on haridusministeerium viinud läbi kaks evalveerimist, viimane sihtevalveerimine oli 2012. aastal. „Kõigi nende uuringute ja evalveerimiste tulemus on andnud meile selge veendumuse, et mõistlik on ühendada nende kahe asutuse potentsiaal ja ressursid,“ selgitas minister. Tema hinnangul võimaldab see paremini teha väliskoostööd, kasutada materiaalseid vahendeid ja võimalusi, vältida dubleerimist. „Me oleme planeerinud ka palgakasvu asutuse ühendamisega seoses. See on kavandatud juba sellesse aastasse. Loodan väga, et asutuste ühendamine toimub selle aasta jooksul,“ ütles Seeder. 

Peaminister Andrus Ansip vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele Eesti Energia strateegia, Rannar Vassiljevi esitatud küsimusele Eesti Energia finantstoetuste, Kajar Lemberi esitatud küsimusele rahvakogu ja Lembit Kaljuvee esitatud küsimusele Medvedeviga toimunud kahepoolse kohtumise kohta. 

Kultuuriminister Rein Lang vastas Valeri Korbi esitatud küsimusele integratsiooniprogrammi kohta. 

Infotunni stenogramm:

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside