Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo Mailis Repsi esitatud küsimusele haridusuuenduste kohta. Reps soovis teada, kuidas minister kommenteerib õpetajate olukorraga seotud ebaselgust. 

Aaviksoo sõnul tõuseb käesoleval aastal munitsipaalkoolide õpetajate palk 11,4% ja kui õnnestub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused vastu võtta veel enne jaanipäeva ja nad jõustada järgmise aasta 1. jaanuarist, siis on ta kindel, et õpetajate palgatõus, mis on suurem kui riigis keskmiselt, jätkub. „Kui selle seaduseelnõuga ei peaks nii hästi minema, siis kindlasti on suuremaid probleeme ka palgatõusu jätkusuutlikkuse tagamisega,“ märkis minister. Tema kinnitusel on olemas poliitiline tahe ja administratiivne valmisolek jätkata õpetajate palgatõusuga. Ministri hinnangul tuleb klassijuhatamist vaadelda kui õpetaja ametitegevuse normaalset koostisosa. Aaviksoo näeb, et niisugune pidev kohustus peaks olema ametiülesannete sees ja ka ametipalga sees. Ta märkis, et loomulikult peaks ametipalk selle võrra kõrgem olema. Vastavaid plaane on ka tehtud õpetaja ametitöö korraldamisel. 

Aaviksoo selgitas, et kohalike omavalitsuste rahastamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, mille kohaselt põhikoolidele toetuse eraldamine õpetajatele palga maksmiseks toimub õpilaste arvu alusel. „Kui õpilaste arv kahaneb kohati 30%, aga ka 40%, siis on kohaliku omavalitsuse koolikorralduslik ülesanne restruktureerida oma koolivõrk ja sellega seoses tagada kõikidele õpetajatele seaduses ettenähtud palgatase. Riiklik toetus seda kindlasti ka võimaldab,“ märkis minister. Tema sõnul pole käesolev aasta selles mõttes kindlasti erand, kui võrrelda seda nii mulluse aastaga kui ka varasema kahe aastaga. „Need etteheited sellele palgatõusule, milleks on täiendavalt eraldatud 7,5 miljonit eurot, on kohatud ja igal konkreetsel juhul võib analüüsida, miks riiklik toetus on sellel aastal väiksem kui eelmisel aastal,“ leidis Aaviksoo. Ta kordas veelkord, et keskmiselt on see 11,4% suurem, vaatamata tõsiasjale, et ka õpilaste arv on väiksem kui eelmisel aastal. 

Aaviksoo vastas veel Kalvi Kõva esitatud küsimusele Võrumaa Kutsehariduskeskuse tuleviku ja Tarmo Tamme esitatud küsimusele riigigümnaasiumide loomise kohta. 

Peaminister Andrus Ansip vastas Kalev Kallo esitatud küsimusele Euroopa Liidu direktiivide mittetäieliku ülevõtmisega kaasnevate trahvinõuete ja Priit Toobali esitatud küsimusele maavanemate kohta. 

Justiitsminister Hanno Pevkur vastas Jaak Alliku esitatud küsimusele kooseluseaduse väljatöötamise kohta. 

Infotunni stenogramm. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside