Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas keskkonnaminister Keit Pentus Neeme Suure esitatud küsimusele maavarade üle arvestuse pidamise ja keskkonnamõjude hindamise kohta. 

Pentus selgitas maavarade ja selle üle arvestuse pidamist ning võimalikku kaevandamislubade väljastamist või väljastamata jätmist. Tema sõnul on igasuguse maavara puhul esimene samm, et kõigepealt kogutakse informatsioon selle leidumise kohta, samuti missugune on maavara kvaliteet ning missuguses koguses seda leidub. Teoreetiliselt on vaja ka selgeks teha uuritava maavara kaevandamise võimalused. Minister märkis, et vastavalt maapõuealastes õigusaktides sätestatule tehakse esmalt maavara varude väljaselgitamiseks geoloogiline uuring, mis on esimeseks sammuks. Pärast informatsiooni saamist tehakse otsus varude arvelevõtmise kohta. „Varude arvele võtmine ei tähenda, et automaatselt on väljastatud kaevandamisluba. Kaevandamisloa väljastamine on ikkagi maavarade kasutusele võtmise puhul järgmine samm. Alles konkreetse kaevandamisloa alusel on võimalik läbi viia täiendavad uuringud, kas kaevandamine konkreetses kohas ja mahus ning viisil on võimalik,“ selgitas Pentus. Minister kinnitas, et maavarade üle arvestuse pidamine, nende liigitamine aktiivseks või passiivseks ja kaevanduslubade väljastamine saab olla üksnes seadustest lähtuv. 

Peaminister Andrus Ansip vastas Yana Toomi esitatud küsimusele õppekeele, Heljo Pikhofi esitatud küsimusele Eesti laste olukorra ning Valdo Randpere esitatud küsimusele otseste ja kaudsete maksude kohta. 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Kalev Kallo esitatud küsimusele Eesti jäälõhkumise võimekuse ja Lauri Laasi esitatud küsimusele elektriautode kohta. 

Infotunni stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside