Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis esitas Marek Strandberg välisminister Urmas Paetile küsimuse Nord Streami merealuse gaasitrassi paigaldamiseks vajalike merepõhjauuringute läbiviimise kohta.

 

Paet selgitas, et valitsus arutab ja loodetavasti ka otsustab homme uurimisloa taotlusele vastamise. Välisminister viitas  Espoo konventsioonile, mis räägib keskkonnast, ja eriti merekeskkonnast Läänemeres. Konventsiooni üks põhimõtteid on see, et tuleb igakülgselt uurida kõikvõimalikke keskkonnamõjutusi ja riske, juhul kui Läänemerre tahetakse midagi ehitada. Sealhulgas ka kõiki muid võimalusi. „Me ei pea õigeks üldse sellelaadse trassi rajamist Läänemerre, vaid peaksime õigeks maismaalisi alternatiive. Et taotlused ja kavad on esitatud, siis oleks soovitav teha kõik keskkonnaalased uuringud,” märkis Paet. „Mis puudutaks teoreetilist võimalust,  kui Eesti majandusvööndis neid uuringuid tehakse, siis kindlasti on üks väga selge tingimus, et Eesti spetsialistid ja teadlased on nende uuringute juures, ka nende uurimislaevade peal. Samuti oleks tingimuseks, et Eesti saab kõik uuringu tulemused,” rõhutas välisminister.

Urmas Paet  vastas veel Jaanus Marrandi esitatud küsimusele Läänemere gaasitrassi ja selle välispoliitiliste mõjude ning Maret Merisaare küsimusele Eesti Euroopa Parlamendis esindatuse kohta. Rahandusminister Ivari Padar vastas Mai Treiali küsimusele sotsiaaltoetuste kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas Vahur Lahtvee küsimusele ajateenijate hügieeni kohta. Lisaks varem registreeritud teemadele vastasid ministrid ka kohapeal algatatud küsimustele.

Infotunni stenogrammi leiad: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside