Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas peaministri ülesannetes olev kaitseminister Urmas Reinsalu Kadri Simsoni esitatud küsimusele kodukulude kohta. Simson ei olnud rahul liialt kõrgete kodukulude tasemega, mida pole suudetud märgatavalt alandada nagu seda on lubatud. Ta viitas statistika andmetele, mille järgi mõjutasid üldist hinna tõusu möödunud aastal kõige rohkem eluasemele tehtavad kulutused, mis andsid kogutõusust 40%. Sellest omakorda 3/4 andsid aastataguse ajaga võrreldes 17,7% kallinenud soojusenergia, 13,7% kallinenud elekter ja 11,7% kallinenud gaas. Simson küsis, kas selle info alusel võib kinnitada, et pärast renoveerimist on inimese kommunaalarve kindlasti väiksem kui ta oli enne renoveerimist? 

Reinsalu selgituste kohaselt viib valitsus ellu kodukulude langetamise poliitikat, mis tema arvates toimib tõhusalt. Ta viitas statistikaameti leibkonna eelarve uuringule, mille kohaselt 2011. aastal leibkonna kulud eluasemele olid keskmiselt kuus 47 eurot. See moodustas kogukuludest 17%. Võrreldes 2010. aastaga on toimunud langemine ligikaudu 4%, väitis ta. Kodukulude teemal on valitsusel mitu konkreetset poliitikat: kortermajade soojustamine, üleriigiliselt kodualuse maa maksu kaotamine, monopolide ohjeldamine, mis blokeerib ebamõistlikud hinnatõusud, nagu juhtus ka Tallinna Vee hinnatõusuga, märkis Reinsalu. Tema selgituste kohaselt peab tõhusalt jätkama ka lasterikaste perede kodutoetuse programmiga. Reinsalu andmetel on selle programmiga seoses saanud viie aastaga toetust üle 1200 pere, kus kasvab statistilise keskmise järgi 4,3 last peres. Reinsalu tuletas meelde, et kõige tõsisem probleem kodukulude valdkonnas on küte. Ta rõhutas, et kortermajade soojustamise programm peab jõudsalt jätkuma. Keskmiselt on kortermajade soojustamise programmist saanud toetust ligikaudu 400 kortermaja. See puudutab ligikaudu 33 000 inimest ning keskmine rekonstrueerimistöödega saavutatud energiasääst on 39%. Reinsalu pidas samuti oluliseks kaugküttevõrkude energiasäästlikumaks muutmist. Ta märkis, et KIK-i programmide kaudu on läinud ligikaudu 45 miljonit eurot toetuseks omavalitsustele. Mis puudutab sisendhindades toimuvaid hinnatõuse, siis selle ainsaks vastuseks saabki olla energiatõhus energiakasutus, märkis Reinsalu. 

Kaitseminister vastas veel Sven Mikseri esitatud küsimusele riigi julgeoleku ja Rainer Vakra esitatud küsimusele Euroopa Liidu finantspoliitika tuleviku kohta. 

Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas Yana Toomi esitatud küsimusele vanemapensioni ja Priit Toobali esitatud küsimusele alkoholi liigtarbimise kohta. 

Infotunni stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside