Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 


Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Jaak Aaviksoo, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning minister Urve Palo.

Vastates Lauri Laasi küsimusele kaitseministeeriumi kõrgete ametnike poolt julgeolekukontroll läbimise kohta seoses Herman Simmi juhtumiga, ütles Aaviksoo, et julgeolekukontroll nagu igasugune kontroll, ei suuda tagada 100%-list vigade vältimist. Aaviksoo selgitas, et julgeolekukontrolli teostab Kaitsepolitseiamet, välja arvatud kaitsejõududes, kus julgeolekukontrolli teostab Kaitsejõudude Peastaap. „Äsja vastu võetud kaitseväekorralduse seaduses on julgeolekukontrolli teostamine antud Kaitsepolitseiametile ja kaitsejõududes julgeolekukontrolli teostamist enam ei toimu. Usun, et mitmete julgeolekukontrolli asutuste loomine ei suurenda ühiskonna laiemat turvalisust, pigem tuleb tugevdada ja arendada olemasolevaid julgeolekuasutusi, sealhulgas ka Kaitsepolitseiametit. Seni teada olevate andmete põhjal ei ole põhjust Kaitsepolitseiametit ebaprofessionaalsuses kahtlustada,“ sõnas Aaviksoo.

Laasi päris Aaviksoolt, millised järeldused juhtunust teeb Kaitseministeeriumi juhtkond. Aaviksoo kinnitas, et Kaitseministeeriumis käivitatud töörühm otsib vastuseid ka küsimustele, mille tugevdamine, protseduuride parandamine, võib-olla ka vastutuse hajutamine võiks aidata kaasa Kaitseministeeriumis analoogsete juhtude vältimisele. Seoses kõne all oleva juhtumiga märkis minister, et praegusest poliitilisest juhtkonnast ei peaks keegi poliitilist vastutust enda peale võtma.

Keskkonnaminister vastas Karel Rüütli küsimusele looduskaitse haldusreformiga kaasnevate kulutuste, Aleksei Lotmani küsimusele võõrliikide Eestisse sissetoomise õigust tõendavate dokumentide kohta ning Inara Luigase küsimusele riigi omaosaluse kohta ühtekuuluvusfondi projektide investeeringutes.

Minister Urve Palo vastas Vladimir Velmani küsimusele Ida-Virumaa Eesti ühiskonda integreerimise põhisuundade kohta.

Vt lisa stenogrammist:

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside