Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning regionaalminister Vallo Reimaa.

Keskkonnaminister vastas Karel Rüütli küsimusele jäätmekavade koostamise ja rakendamise ning jäätmehoolduse arendamise toetusprogrammide, Toomas Trapido küsimusele turba kui taastuva loodusvarana käsitlemise ning Toomas Vareki küsimusele maakorralduse kohta maavarade passiivse reservvaru piirkonnas.

Vastates Karel Rüütli küsimusele selgitas Tamkivi, et riikliku jäätmekavaprojekt saadetakse järgmisel nädalal kooskõlastusringile. „Vastavalt praegu kehtivale jäätmeseadusele ei ole jäätmekava heakskiitmine enam Riigikogu ülesanne, seda tehakse Vabariigi Valitsuse tasandil. Samuti ei ole kehtivast jäätmeseadusest tulenevalt nõutavad enam maakondlikud jäätmekavad, vaid on kohalike omavalitsuste jäätmekavad ja riiklik jäätmekava,“ rõhutas minister.

Toetusprogrammidena märkis Tamkivi kaht peamist: Keskkonnainvesteeringute Keskus, mille läbi toetatakse kohalikke omavalitsusi aastas 50–60 miljoni krooniga jäätmeprobleemide ja jäätmetemaatika valdkonnas ning jäätmeseaduses kehtestatud ladestamistasu 75 % olmejäätmete miinimummäärast, mida ladestatakse prügimägedele ja millest 75 % laekub kohalikele omavalitsustele jäätmemajanduse korraldamiseks.

Tamkivi avaldas kahetsust, et mitmel kohalikul omavalitsusel ei ole jäätmekavad tänaseks vastu võetud või on nad väga pinnapealsed. „Jäätmekava on kohaliku arengukava üks osa ja sageli on seal ainult üks lause, mis ütleb, et olmejäätmed tuleb ladustada prügimägedele. See sisuline pool on tõepoolest nõrk,“ nentis minister. Tamkivi tunnistas, et probleemiks on ka see, et kohalikud omavalitsused on sageli nende küsimuste lahendamiseks üksinda liiga väikesed ja ministeeriumi poolne selgitustöö on olnud kohalike omavalitsuste suunamine neid tegevusi arendama läbi koostööorganisatsioonide mitmete omavalitsuste vahel. Minister väitis, et kohalike omavalitsuste juhte on koolitatud, ka välismaal ning see tegevus jätkub.

Haridus- ja teadusminister vastas Jaak Aabi küsimusele õpetajate palkade ning Jaanus Marrandi küsimusele maagümnaasiumide rahastamise ja hariduse suundade kohta.

Regionaalminister vastas Lembit Kaljuvee küsimusele regionaalpoliitika ja uue töölepinguseaduse regionaalpoliitilise mõju kohta.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside