Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo Mailis Repsi esitatud küsimusele hariduse rahastamise ja Jaak Alliku esitatud küsimusele kohalikele omavalitsustele eraldatavate hariduskulude kohta. 

Aaviksoo selgitas, et alates 2010. aastast on õpetajatele ja juhtidele ette nähtud palgavahendeid lubatud valitsuse määrusega kasutada ka tugispetsialistide tasustamiseks. Selle tulemusena on õpetajate palk, mis oli aastal 2009 103% riigi keskmisest, langenud aastal 2010 99-%ni riigi keskmisest ja aastaks 2011 95%-ni riigi keskmisest. Ministri sõnul on sellise augu avamine õpetajate palga suunamiseks tugispetsialistidele tegelikult õpetajate sissetulekuid kahandanud riigi keskmisega võrreldes. Aaviksoo leiab, et me ei peaks selle protsessiga jätkama, ja ta on teinud ettepaneku viia valitsuse määruses sätestatu kooskõlla põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, mis ühemõtteliselt ütleb, et riigieelarvest toetatakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate töötasu. Ta viitas tõsiasjale, et kaudsete hinnangute kohaselt on kohalikud omavalitsused vähemalt 3,3 miljoni euro ulatuses katnud õpetajate palgarahast ka määrusega lubatult tugispetsialistide palkasid. „Olen teinud ettepaneku, et selle aasta toetusfondi jäägist, mis hinnanguliselt peaks olema 3,4 miljonit eurot, saaks 2013. aastal katta ka tugispetsialistide palku nendes omavalitsustes, kus selline praktika on juurutatud,“ märkis Aaviksoo. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse menetlusega Riigikogus oleks alates aastast 2014 rahastamine täies vastavuses seadusega. Minister selgitas, et kui seal on tugispetsialistide rahastamine ette nähtud, siis on ette nähtud ka raha riigieelarves. 

Aaviksoo märkis, et õpetajate töötasu toetus, mis sel aastal oli 149,8 miljonit eurot, kasvab järgmisel aastal 160 miljoni euroni, kusjuures 5,7 miljonit eurot võetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest täiendavalt kohalike omavalitsuste alluvuses olnud või nende kaudu rahastatud erakoolide ja asutatud riigikoolide kulude katteks. Ministri sõnul on kokku selles sektoris täiendavat raha 15,9 miljonit eurot, mis on üle 11% haridusrahast. 

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Priit Toobali esitatud küsimusele riigisaladuse lekkimise kohta. 

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Kajar Lemberi esitatud küsimusele haldusreformi ja Ester Tuiksoo esitatud küsimusele kohalike omavalitsuste hetke olukorra kohta. 

Infotunni stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside