Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas regionaalminister Siim Valmar Kiisler Kajar Lemberi esitatud küsimusele haldusreformi elluviimise kohta. 

Kiisler kinnitas, et vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele vastutab regionaalarengu koordineerimise ja selle valdkonna eest tervikuna regionaalminister. Minister selgitas, et kohalike omavalitsuste mõttekoja algatuskoosolekul on arutatud väga paljude ekspertidega, kuidas kõige paremini tööd korraldada. Ta avaldas heameelt, et selles valdkonnas on suurt aktiivsust ilmutanud Riigikogu liikmed. Kiisler märkis, et tema teada on kohalike omavalitsuste ja regionaalarengu toetusrühm Riigikogus üks suuremaid kui mitte kõige suurem, kes omalt poolt soovib tõsiselt selles töös kaasa lüüa.
 
Minister rõhutas, et põhiküsimuseks on inimestele võrdsete võimaluste tagamine igal pool Eestis. Tänane probleem on selles, et seoses omavalitsuste ebaühtlase võimekusega ei suudeta tagada igal pool võrdsel viisil inimestele neid eeldusi. Tema sõnul on see on tõsine probleem, millele on tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler. Vähemvõimekatest omavalitsustest lahkuvad inimesed. Kõneldes kohalike omavalitsuste mõttekoja tegevusest, märkis Kiisler, et kindlasti ei ole võimalik teha ühte ettepanekut, millega absoluutselt kõik Eesti omavalitsuste ja regionaalarengu probleemid lahenevad. Ta avaldas lootust, et saame teha ettepanekuid, kuidas korraldust paremaks muuta.
 
Kiisler selgitas Riigikohtu otsusega seotud asjaolusid. Ta märkis, et otsuse resultatiivosa sõnastas selgelt, et tuleb lahutada kohalikele omavalitsuste ülesanded nendele pandud riiklikest ülesannetest. Nendele ülesannetele tuleb ette näha eraldi rahalised vahendid, mis peavad olema eelarves eraldi kajastatud. Minister ütles, et nii möödunud aasta eelarves kui ka selle aasta eelarves nii on ka tehtud.
 
„Oleme pöördunud korduvalt omavalitsusliitude poole, et ka omavalitsusliidud teeksid oma ettepanekud. Paraku tulemus on väike,“ märkis Kiisler. Ta ütles, et on tehtud järgmine samm, millega pandi kirja seadustest tulenevad ülesanded, mis üldse kohalikel omavalitsustel on. Nimekiri on taas edastanud kõigile ministeeriumidele, et need vaataksid sellele nimekirjale veel kord otsa, et mõni riikliku olemusega ülesanne ei oleks jäänud kahe silma vahele.
 
Justiitsminister Kristen Michal vastas Andres Anveldi esitatud küsimusele justiitsministeeriumi kavadest perevägivalla ennetamisel ja vähendamisel ning Igor Gräzini esitatud küsimusele seksuaalkurjategijate keemilise kastreerimise kohta.
 
Infotunni stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside