Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas regionaalminister Siim Valmar Kiisler Neeme Suure esitatud küsimusele haldusreformi elluviimise kohta. 

Suur viitas ministri tegevusele, kes oma meeskonnaga töötab välja haldusreformi raamseadust. Septembriks peaks see olema valitsuses ja detsembriks vastu võetud. Aluseks on võetud tõmbekeskuste mudel, mis valiti välja tuginedes küsitlusele, kusjuures vastas 67 üksust, nendest umbes 40 avaldas arvamust mudeli suhtes, kellest omakorda üle poole toetas just tõmbekeskuste mudelit. Neeme Suur küsis ministrilt, kui kaugele selle protsessiga tegelikult jõuda loodate? 

Kiisleri sõnul loodab ta jõuda sinnamaani, et Eesti omavalitsused oleksid mõistliku suurusega ja et paarisaja elanikuga omavalitsused ikkagi otsustavad ühineda ning sama teevad ka mõnevõrra suuremad omavalitsused. 

Kiisleri selgituste kohaselt korraldati maakondades, eelkõige maakonnakeskuste kultuurimajades ka avalikke arutelusid sel teemal, kus küsiti praktiliselt kõikide inimeste seisukohti. „Ma võin nende suuliste arutelude põhjal öelda, et hoiak tõmbekeskuste mudeli osas oli ülimalt positiivne,“ märkis Kiisler. 

Minister selgitas, et omavalitsuste ühinemine ja üheskoos tegutsemine pärast seda ongi koostöö parim ja kõrgeim vorm. Ta arvas, et ka juhtimisstruktuurid oleks otstarbekas ühendada vabatahtlikult nii nagu see mitmel pool omavalitsuste läbirääkimiste käigus on ka teoks saamas. 

Käsitledes omavalitsusliitude küsimust, märkis minister, et need võiksid hõlmata ka suuremat piirkonda, mitte tegutseda ainult ühe maakonna raames. Võiks moodustada ka piirkondlikud omavalitsusliidud. „Selge, et kohalike omavalitsuste omavaheline koostöö on vajalik ka suuremate üksuste puhul eriti just ülepiiriliste probleemide lahendamisel,“ ütles Kiisler. Ta tõi näiteks ühistranspordi korraldamise. 

Regionaalminister selgitas, et haldusreformiga seotud küsimuste lahendamisel minnakse edasi, kus tõmbekeskusi ja toimepiirkondi vaadatakse tervikuna. 

Kiisler vastas veel Tarmo Tamme esitatud küsimusele maavalitsuste kohta. 

Peaministri ülesannetes olev keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus vastas Marika Tuus- Lauli esitatud küsimusele elektrihinna ja Kalle Pallingu esitatud küsimusele Tallinna soojatrasside olukorra kohta. 

Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele Kreeka võlakirjade intressitulu kohta. 

Infotunni stenogramm:  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside