Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas peaministri ülesannetes olev keskkonnaminister Keit Pentus Ester Tuiksoo esitatud küsimusele looduskaitse kohta. 

Tuiksoo esitas küsimuse Haanja looduspargi kaitseeeskirjade kehtestamisega seotud probleemide lahendamise kohta?
 
Pentus märkis kõneldes looduskaitsealadest ja kaitsealadest laiemalt, et Eestis on praegusel hetkel umbes 18% pindalast kaitse all. Minister kinnitas, et see ei tähenda omakorda nagu ülejäänud 82% puhul oleks loodus kaitseta. Tema hinnangul sellist olukorda kindlasti ei ole ja ei tohi tekkida. Pentus selgitas, et kogu Haanja looduspark ja sellega seotud läbirääkimised puudutavad kokku umbes 1400 omanikku. Projekti on ette valmistatud kaua aega. Pentuse sõnul on praeguseks jäänud veel kompromissi otsimise kohad nelja eraomanikuga. Ta märkis, et kui tegu on loodusväärtusega, mis on unikaalne ja vajab kaitset, siis tuleb kaitsta seda seal, kus see loodusväärtus on.
 
Rein Aidma tõstatas fosforiidi kaevandamisega seotud küsimuse. Pentus suhtus eitavalt fosforiidi kaevandamise võimalikkusesse Eestis. Vastav otsus on riigi poolt tehtud aastaid tagasi ja see on otseselt seotud ohuga, mida võiks fosforiidi kaevandamisest Virumaal tekkida sealsete inimeste elukeskkonnale. „Me räägime võimalikust õhureostusest, aga räägime ka pinnavee ja põhjaveega seotud riskidest. Need on valdkonnad ja need on teemad, millega ei tohi riskida. Minu seisukoht on olnud selle teema avalikkuses päevakorda kerkimise hetkest peale see, et fosforiit Eestis ei ole kaevandatav.“ Kõneldes uurimistööde läbiviimisest, toonitas Pentus, et olen kohalikele inimestele rõhutanud, et ka üldgeoloogiline uurimistöö on võimalik ainult juhul, kui kohalik omavalitsus, st kohalikud inimesed peavad seda vajalikuks. „Ka uurimistöö puhul mingit luba antud ei ole, seda ei ole võimalik läbi viia,“ kinnitas keskkonnaminister.
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas Inara Luigase esitatud küsimusele kassatagavara ja reservkapitali kontsernikontol hoidmise ning Helmen Küti esitatud küsimusele rehabilitatsiooniteenuse vajaduse ja kättesaadavuse kohta.
 
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Tarmo Tamme esitatud küsimusele maavanemate ametisse määramise kohta.
 
Infotunni stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside