Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Tiit Tammsaare esitatud küsimusele energeetika investeeringute käekäigu kohta. 

Parts selgitas, et tulenevalt riigi energiamajanduse arengukavast hakkas Eesti Energia välja arendama 2008 ka n-ö väikeste elektri ja soojatootmise koostootmisjaamu. Minister andis lühiülevaate nende rajamise ja tegutsemisega seotud küsimustest ja investeeringute otstarbekusest. Partsi hinnangul töötas Eesti Energia põhjalikult läbi sellega seotud küsimused. Kõne all oli isegi üle kümne võimaliku projekti. Investeerimisotsuseni jõuti nende osas tänase päeva seisuga neljas, aga neid võib ka juurde tulla. Probleem on nende tasuvuses. 

Olga Sõtnik soovis ministrilt saada teavet ühe vastuolulise projekti kohta, nimelt USA põlevkivikaevanduse ja õlitootmise kohta. Sõtnik viitas esile tulnud asjaolule, et see tehnoloogia, mida kavatseti kasutada, tegelikult ei sobigi USA põlevkivi jaoks. Sõtnik küsis, missugused on viimased arengud selles projektis ja kuidas minnakse edasi? 

Parts selgitas, et projekt on arendusfaasis, mis kulgeb plaanipäraselt. Tema sõnul ei ole alust ülemääraseks dramaatikaks viidates üle nädala mingis ajalehes ilmuvatele pealkirjadele – seda lihtsalt ei ole.  Parts kutsus parlamendiliikmeid samuti üles sellesse projekti suhtuma suure tähelepanuga. Tema arvates on laiemalt nii Eesti  majanduse kui ka teaduse jaoks tegu võrdlemisi kaaluka rahvusvahelise projektiga. Parts leidis, et isegi nende projektide risk, kui me kanname selle rahasse on tegelikult päris hästi hallatav. „Tuleb arvestades seda, et täna riigi omandis olevale äriühingule kuulub juriidiliselt põlevkivi, mida on kordades rohkem kui Eesti maapõues üleüldse,“ ütles ta. Parts märkis, et käsil olevas arendusfaasis käib keskkonnamõju hindamine, plaanipäraselt toimuvad erinevad uuringud, samuti tehnoloogia arendustegevus. Samas tunnistas ta, et selles osas on tal valitsusliikmena igapäevaseid uudiseid raske välja tuua. 

Parts vastas veel Kajar Lemberi esitatud küsimusele kohalike teede rahastamise kohta. 

Peaminister Andrus Ansip vastas Rannar Vassiljevi esitatud küsimusele mittetulundusühingute seaduse ja erakonnaseaduse täitmise, Olga Sõtniku esitatud küsimusele USA eriteenistuse PRISM projekti ja Ester Tuiksoo esitatud küsimusele maaelu arengukava kohta. 

Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Mailis Repsi esitatud küsimusele kohaliku omavalitsuse rahastamise põhimõtete muutmise kohta. 

Infotunni stenogramm

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside