Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmete küsimustele vastasid peaminister Andrus Ansip ja välisminister Urmas Paet.

Peaministrile esitati valdavalt riigieelarvet puudutavaid küsimusi. Tõnis Lukas tahtis Ansipilt teada teadus- ja arendustegevuse arengukava elluviimise kohta. Arengukava järgi peaks järgmisel aastal teadus- ja arendustegevusse olema suunatud 1,5%-ni SKP-st. Riigieelarve eelnõus fikseeritud vahendid jäävad praegu alla 1%-di. Ansipi järgi ei ohusta see arengukava tegelikku täitmist. “Arengukava täitmisest on avaliku sektori kulutuste osas praeguseks väike mahajäämus, kuid arvestades kaasfinantseeringuid struktuurfondidele, see mahajäämus saab likvideeritud,” ütles ta. Vastavalt Lissaboni strateegiale peab riik 2010. aastaks jõudma teadus- ja arendustegevuse kulutustes 3%ni SKP-st, millest 1% jääks avaliku sektori kanda ja 2% oleksid kaasatud erasektorist. “Me oleme praegu enam-vähem graafikus avaliku sektori kulutustega, kuid probleeme on erasektori kulutustega,” nentis peaminister. Samas avaldas ta lootust, et lähitulevikus eravahendite kaasatus teadus- ja arendustegevuse edendamisse suureneb. Positiivsete näidetena tõstis Ansip esile tendentse Tallinna Tehnikaülikooli teaduspargis ja Silmetis tehtavaid investeeringuid. Ansipi käest päriti aru ka üldhariduskoolide finantseerimise ning eriti õpetajate palgatõusu kohta.

Andres Herkel esitas Urmas Paetile küsimuse välispoliitiliste sammude kohta, mida on ettevõetud tagamaks, et Venemaa Euroopa Nõukogu liikmena täidaks oma kohustusi kultuurivarade tagastamisel ja küüditatutele tekitatud kahju hüvitamisel. Minister kinnitas, et töö nende teemade osas on pidev tagamaks, et need valupunktid ei langeks rahvusvahelise tähelepanu alt välja. Samuti esitati välisministrile küsimus Eesti taktikast ÜRO-s kandideerimaks aastal 2020 ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks.

Infotunnis jõuti käsitleda kuut küsimust, mille esitasid Tõnis Lukas, Aivar Õun, Andres Herkel, Eiki Nestor, Indrek Raudne ja Toomas Alatalu.

Infotunni stenogrammi leiab internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside