Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Mark Soosaare esitatud küsimusele väikesaarte ja ääremaade arstiabi kättesaadavuse kohta. 

Ansip selgitas, et kõikidele väikesaartele perearsti palkamine ei ole jõukohane ei saare elanikele ega ka Eesti tervishoiusüsteemile. Peaministri sõnul on kõikide Eesti väikesaarte jaoks tehtud arstiabi osutamise riskikaardid. On analüüsitud erinevaid juhtumeid, kui kiire peaks olema arstiabi, mis peaks väikesaarele kohale jõudma ja selleks on kõikide saarte puhul ka ette nähtud vastavad tegutsemisjuhised. Kõige kiiremat abi vajavatele jaoks kasutatakse piirivalve ja päästeameti helikopterit. See süsteem toimib suhtelt hästi. Ansip möönis samas, et on olnud teatud tõrkeid. Peaminister kinnitas, et ükski Eesti inimene ei tohi jääda arstiabita ja selliselt on ka Eesti meditsiinisüsteem praegu üles ehitatud.
 
Peaminister vastas veel Hannes Astoki esitatud küsimusele valitsussektori eelarve tasakaalu kohta.
 
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele omavalitsuste sundliitmise kohta. Simson viitas oma küsimuses Pärnumaa näitele.
 
Kiisler märkis, et Eestis on kehtiv Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus, mis on esmakordselt vastu võetud 1996. aastal, viimased muudatused on tehtud 2006. aastal. Seadus näeb põhimõtteliselt ette haldusjaotuse muutmiseks kaks võimalust: üks on valitsuse algatusel ja teine on asjaomase volikogu algatusel. Mõlemad algatusvariandid on võimalikud, lõpliku otsuse teeb mõlema puhul valitsus ja vahepealsed menetlusprotsessid on üsna sarnased. „Seal piirkonnas on läbi viidud kohalike elanike arvamusküsitlused, uuringud, meie toetusprogrammist Norra vahenditest on eraldatud raha ka ühinemise ettevalmistamiseks,” selgitas Kiisler. Ta viitas maavanema sõnadele, mille kohaselt tuleks see protsess algatada enne Riigikogu valimisi.  „Aga ma rõhutan veel kord, et nii-öelda ametlikku ettepanekut kahe omavalitsuse osas ei ole täna veel laekunud. Maavanem on ka välja öelnud selle, et ühinemine võiks teoks saada tema seisukoha järgi järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel ehk aastal 2013,” ütles Kiisler.
 
Regionaalminister vastas veel Arvo Sarapuu esitatud küsimusele valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste ja Jaan Õunapuu esitatud küsimusele kohalike omavalitsuste liitmise kohta.
 
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Rein Ratase esitatud küsimusele maade viimisest tsiviilkäibesse.
 
Tamkivi rõhutas, et maareformi näol on tegemist väga pikaajalise ja üsna keeruka protsessiga, mis on käinud Eestis 19 aastat. Tema kinnitusel on viimastel aastatel maareformi kulgemise protsess oluliselt kiirenenud. Tamkivi sõnul on meil piisavalt maid, mida tsiviilkäibesse viia. „Kui me vaatame neid numbreid, siis sellist maad on suurusjärgus kusagil 130 000 hektarit. Mis puudutab näiteks maade müüki oksjonitel, siis see müük läheb tempoga umbes 20 000 ha aastas,” selgitas keskkonnaminister.
 
Tamkivi vastas veel Maret Merisaare esitatud küsimusele krevetipüügi piirangute ja Eesti rahvuslike huvide ja Nikolai Põdramägi esitatud küsimusele Eestimaa looduse puhtuse ja säilivuse kohta.
 
Infotunni stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside