Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele rahandusminister Ivari Padar, välisminister Urmas Paet ning justiitsminister Rein Lang.

Rahandusminister vastas Marek Strandbergi ja Arvo Sarapuu küsimustele majanduskasvu ja selle prognooside alandamise mõju kohta eelarvele ning Jaanus Marrandi küsimusele kodanikuühenduste maksusoodustuste kohta.

Vastates majanduskasvu kohta esitatud küsimustele selgitas Padar, et eelarvesse vahendite laekumine on seotud SKP nominaalkasvuga ja SKP nominaalkasvu prognoosid ei ole kogu selle perioodi jooksul oluliselt muutunud. Padar: „Sama meelt on ka Eesti Pank. Nii Eesti Pank kui ka rahandusministeerium on jätkuvalt seisukohal, et majanduskasvu prognoosid, mis me oleme planeerinud järgmise aasta eelarve aluseks, annavad põhjuse olla kindlad, et eelarve järgmisel aastal ka laekub. Meie omavahelise vaidluse koht on see, kas ülejääk on 1,3% meie prognooside või 1,1% Eesti Panga prognooside kohaselt.” Rahandusminister lisas, et järgmise aasta eelarves on arvestatud erinevate riskidega: 2008. aasta eelarve prognoositav ülejääginumber on Eesti ajaloo suurim prognoositav ülejääginumber ja see annab puhvri erinevate, ka ebameeldivate stsenaariumite käivitumiseks.

Välisminister vastas Lembit Kaljuvee küsimusele välisministeeriumi hinnangust Venemaa raudteeülema Vladimir Jakunini eelmise nädala Eesti visiidile, Ester Tuiksoo küsimusele strateegilise partnerluse kohta Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapani ja Lõuna-Koreaga ning Aleksei Lotmani küsimusele välisministeeriumi kavandatava tegevuse kohta inimõiguste kaitseks Hiinas ja selle poolt kontrollitavatel aladel.

Justiitsminister vastas Karel Rüütli küsimusele riigieelarvest justiitsministeeriumile eraldatud vahendite kasutamise kohta ja Kadri Musta küsimusele avalikus teenistuses lapsehoolduspuhkusel olevate inimeste kaitsmise kohta töökoha säilimisel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside