Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskokku lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks eelnõu (916 SE). Eelnõu on täikogus teisel lugemisel teisipäeval 22. veebruaril ja kolmandal lugemisel kolmapäeval 23. veebruaril.

„Tegemist oli viimase eelnõuga, mis põhiseaduskomisjoni poolt saadeti parlamendi selle koosseisu täiskogule vastuvõtmiseks ja põhjaliku arutelu tulemusena leidsime, et valitsusstruktuuri 21 uue teenistuskoha loomine on riiklike infosüsteemide turvanõuete järelevalve tagamiseks õigustatud. Vastavad rahalised vahendid on  2011. aasta riigieelarves ka olemas,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa kinnitusel luuakse uude ametisse lisaks senisele 62 töökohale  juurde 21 töökohta, millest 13 on ametnike kohad. Kokku hakkab Infosüsteemi Ametis töötama 83 inimest.

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse töötajad jätkavad töötamist uues ametis varasemalt sõlmitud töölepingu alusel. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse töötajale, kelle töökoha asemele luuakse asutuse ümberkorraldamisel sarnaste teenistusülesannetega avaliku teenistuse ametikoht, tehakse, juhul kui töötaja vastab avaliku teenistuse seaduse alusel ametnikule esitatavatele nõuetele, ettepanek asuda avalikku teenistusse vastava töökoha asemele loodavale avaliku teenistuse ametikohale.

Ameti  ümberkorraldamisega ja küberturbe valdkonna laienemisega seotud vahendite lisavajadus on algataja kinnitusel 12,9 miljonit krooni (824, 5 tuhat eurot) aastas. Kuna organisatsiooni välja arendamine on pikem protsess, siis lisavahendite vajaduse tõus hajub kahele aastale. 2011. aasta vajadus on vastavalt planeeritud  8,8 miljonit krooni (562,4 tuhat eurot)
 
Eelnõu eesmärk on korraldada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alates 1. juunist 2011 ümber Riigi Infosüsteemi Ametiks. Uus amet asub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas ja see luuakse Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamise kaudu. 
 
Uue ameti eesmärk on teha riiklikku järelevalvet riigi infosüsteemi kuuluvatele ja elutähtsat teenust tagavatele infosüsteemidele kehtestatud turvanõuete täitmise üle ning andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu haldamise seadustele vastavuse üle.
 
Samuti on ameti ülesandeks välja töötada infosüsteemide turvameetmete süsteem, infosüsteemide andmevahetuskiht ja riigi infosüsteemide haldussüsteem ning korraldada riigi infosüsteemi kui terviku arendamist. Lisaks haldab amet kõrge käideldavusega riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavaid süsteeme, käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, peab riigiportaali „eesti.ee” ning esindab riiki rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja -projektides.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside